Gravide og rusavhengighet

Helsemyndighetenes anbefaling er at alle gravide holder seg helt unna alle rusmidler gjennom svangerskapet. Rusmidler, uansett om det er snakk om narkotiske stoffer, medikamenter eller alkohol, kan gjøre store skader både på fosteret og den gravide selv.

Fordi det ikke kun er den gravide som blir berørt av ruslidelsen, gjelder det egne retningslinjer og regler for håndtering av ruslidelser under graviditet. Fosteret må også beskyttes som et eget individ. Dermed er det ikke bare morens selvbestemmelsesrett og helse som skal ivaretas.

Mulige konsekvenser ved rusmiddelbruk under svangerskap

  • Alkohol

Potensielle konsekvenser etter å ha fått i seg alkohol under graviditet er blant annet spontanabort, for tidlig fødsel, dårligere fostervekst, samt alvorlige senskader hos barnet. 

Les mer om graviditet og alkohol (helsenorge.no)

  • Snus og røyk

Snus og røyk har også skadeeffekter på fosteret under graviditet. Begge deler kan forårsake for eksempel for tidlig fødsel og lav fødselsvekt. Det er viktig å vite at snus ikke kan brukes som erstatning for røyk, da det er minst like skadelig.

Les mer om bruk av snus og røyk under graviditet (helsenorge.no)

  • Legemidler

Ved bruk av legemidler under svangerskapet er det størst risiko for skader frem til uke 12. Det er viktig å veie opp behovet den gravide har for medisin, og risikoen for at fosteret tar skade av det. Gravide bør alltid snakke med fastlegen sin om hvilke legemidler de kan ta.

Les mer om legemidler og graviditet (helsenorge.no)

Helse- og omsorgstjenesteloven gir rom for tvangsinnleggelse

Hvis det er stor sannsynlighet for at et barn vil bli født med skader på grunn av morens ruslidelse under svangerskapet, kan hun bli tvangsinnlagt. Ifølge § 10-3 «Tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige» kan dermed en gravid person bli sendt til en institusjon som er valgt ut av sitt regionale helseforetak, uten eget samtykke. Fosterets rett til beskyttelse veier med andre ord tyngre i dette tilfellet, enn den gravides rett til å bestemme selv.

Grunnen til at man kan gå på tvers av den gravides egne ønsker og rett til å bestemme, er for å potensielt skjerme et barn fra skade. I tilfeller som dette får den gravide alltid oppfølging og hjelp, slik at hun kan behandles for ruslidelsen og avhengigheten.

Les mer om tvangsinnleggelse av gravide (lovdata.no)

Hensikten med paragrafen er også å forsøke å bedre forutsetningene for at den gravide skal kunne ta seg av barnet etter fødselen. Dermed må behandlingen ta høyde for både å hjelpe pasienten å bli rusfri, og arbeide med den det gjelder slik at de har tilstrekkelig grad av omsorgsevne når behandlingen er over og barnet er født. I disse tilfellene er alltid barnevernet involvert.

Her kan du lese mer om øyeblikkelig hjelp og spesialisthelsetjenesteloven

Mestringshusene tilbyr behandling for ruslidelser

Vi tar imot alle voksne over 18 år med ruslidelser som frivillig vil ta imot behandling, uansett situasjon eller alvorlighetsgrad på misbruket. Våre behandlingssteder tar ikke imot gravide rusavhengige på tvangsparagraf. De behandles i spesielle institusjoner for dette formålet.

Hvis du har spørsmål om hvordan vårt behandlingsforløp er lagt opp og hvordan vi arbeider, kan du ta kontakt med oss her.