Hvordan vet jeg at jeg har et problem?

Er du usikker på om du har et problem med illegale rusmidler, medikamenter eller alkohol? Det finnes mange tester man kan ta for å få en bedre forståelse for om man har et rusproblem eller lider av avhengighet, men det er uansett sentralt at du er ærlig mot deg selv og åpen for å innrømme at situasjonen er ute av kontroll. Hos Mestringshusene holdes verdiene ærlighet og åpenhet høyt når det gjelder å få til en forandring.

Hva er en ruslidelse?

Man kan si at en person har en ruslidelse (rusdiagnose) når følgene av rusmiddelbruket påvirker personens livssituasjon og livsførsel på en ødeleggende og destruktiv måte. Samlebetegnelsen ruslidelse brukes om både avhengighet til et rusmiddel, skadelig bruk og misbruk av rusmiddel, det være seg alkohol, illegale eller legale rusmidler.

Les mer: Symptomer på rusavhengighet

Kjennetegn på avhengighet

Det finnes noen overordnede og mer generelle tegn som mange med en ruslidelse kjenner seg igjen i og opplever. Dette kan blant annet være sterk lyst, eller en opplevd tvang til å innta det aktuelle rusmiddelet. Det kan også være et tegn på avhengighet dersom man har problemer med å kontrollere inntaket av substansen, enten det gjelder innledning, avslutning eller mengde.

I følge diagnosesystemet ICD-10 kjennetegnes avhengighet ved at personen har:

  • sterk eller tvangsmessig lyst til å innta stoffet
  • mangel på kontroll
  • abstinens
  • stadig høyere toleranse for rusmiddelet
  • manglende interesse for andre deler av livet enn det som har å gjøre med rusen
  • fortsatt inntak av rusmiddelet på tross av at det har store negative innvirkninger på helse og det sosiale livet

Les mer: Hva vil det si å være avhengig av illegale rusmidler?

Kjennetegn på misbruk og skadelig bruk

Diagnosesystemet ICD-10 skiller mellom avhengighet, misbruk og skadelig bruk av rusmidler. Misbruk kjennetegnes ved at personen

  • ikke lenger evner å utføre sine plikter i forhold til arbeid, skole og hjem
  • fortsetter bruken på tross av at man er klar over at det medfører risiko for fysisk skade
  • har problemer knyttet til politi og/eller rettsvesen som følge av bruk av psykoaktive substanser
  • fortsetter bruken på tross av at det fører til tilbakevendende sosiale og relasjonelle problemer

Skadelig bruk av rusmiddel kjennetegnes ved at personens bruk gir helseskader, enten fysisk eller psykisk. Dette trenger ikke nødvendigvis være knyttet til avhengighet.

Les mer: Hva kan jeg forvente av behandlingen hos Mestringshusene?

Kontakt oss

Lurer du på om du har et rusmiddelproblem? Ring oss på 35 01 95 00 for en hyggelig og uforpliktende prat så skal vi hjelpe deg så godt vi kan, eller kontakt oss her for mer informasjon.

Du kan hele tiden holde deg oppdatert på ventetiden hos oss via Helsenorge sine hjemmesider og lese mer om hvordan du går frem for å få plass hos Mestringshusene her.