Hva er mine pasientrettigheter?

Er du rusavhengig og ønsker profesjonell hjelp? Hos Mestringshusene får du den veiledningen du trenger for å bli rus- og medikamentfri. Vårt behandlingssted på Bolkesjø inngår i ordningen for fritt behandlingsvalg – det betyr at du har rett til å velge behandling hos oss.

Du velger hvor du skal behandles

For å kunne benytte deg av ordningen om fritt behandlingsvalg, må du imidlertid kvalifisere til pasientrett. For å få innvilget pasientrett må fastlegen eller NAV henvise deg til spesialhelsetjenesten, som vurderer om du er kvalifisert for behandling.

Når du har fått pasientrettighet til behandling av rusmiddelproblemer kan du velge mellom alle offentlige behandlingssteder, private med avtale, eller private som er godkjent av HELFO for fritt behandlingsvalg.

Les mer om retten til fritt behandlingsvalg her

Individuell behandlingsplan

I tillegg til pasientrett og fritt behandlingsvalg, har du som pasient rett til en individuell behandlingsplan. Lovfestet i pasient- og brukerrettighetslovens paragraf 2.5, heter det at «[pasient og bruker som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet individuell plan i samsvar med bestemmelsene i helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern.»

Det betyr at pasienten har lovfestet rett til en målrettet behandlingsplan, som sikrer tilrettelagt rehabilitering med utgangspunkt i pasientens egne behov. En individuell behandlingsplan skal også sikre pasienten riktig oppfølging, dersom det vurderes at pasienten har behov for oppfølging etter utskrivelse.

Her kan du lese mer om individuell behandlingsplan

Like valgmuligheter og gode forløp

Fra og med 1. januar 2019 innføres også gradvis en nasjonal satsing kalt pakkeforløp. Innenfor rusbehandling skal pakkeforløpene sørge for at alle pasienter tilbys gode behandlingstilbud uavhengig av hvor de bor.

Pakkeforløpene skal også sikre mer forutsigbarhet i utredning og behandling, og at pasienten mottar all relevant informasjon om sine rettigheter og valgmuligheter. Målet er at pakkeforløpet skal bidra til mer brukermedvirkning, bedre samhandling og bedre ivaretakelse av fysisk helse og individuelle levevaner.

Hva er pakkeforløpet for rusbehandling?

Behandler etter 12-trinnsmodellen

Mestringshusene stiller på lik linje med andre spesialbehandlinger i spesialisthelsetjenesten og er godkjente for tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer (TSB) og samtidig rusmisbruk og psykiske lidelser (ROP).

Vår behandlingsmetode bygger på Minnesota-modellen, som består av et strukturert behandlingsprogram basert på 12-trinnsfilosofien. Mange kan også ha behov for en avrusningsperiode av individuell varighet først. Dette foregår på en egen avdeling, hvor dyktige fagteam med spesialsykepleiere, lege og psykolog er tilgjengelig døgnet rundt.

Slik foregår behandlingen på Mestringshusene

Fokus på psykisk helse og ettervern

Når pasienten vurderes som klar, overføres han eller hun fra avrusingsavdelingen til primærbehandling. Opplegget i denne fasen er fordelt på 12 uker, og inneholder blant annet gruppeterapi, individuelle samtaler og oppgaver.

Etter dette følger det vi kaller fordypet behandling. Dette tilbys dersom pasienten har behov for ytterligere hjelp, for eksempel knyttet til psykisk helse, traumer eller praktiske utfordringer som venter etter utskrivelse. Når pasienten er skrevet ut tilbyr vi frivillige ettervernssamlinger to ganger i måneden.

Her kan du lese mer om sammenhengen mellom rus og psykiske lidelser

Kontakt oss

Har du flere spørsmål om pasientrett, Mestringshusene eller vårt behandlingstilbud? Ring oss på 35 01 95 00 for en hyggelig og uforpliktende prat eller kontakt oss via e-post eller vår Facebook-side for mer informasjon.

Husk at du kan hele tiden holde deg oppdatert på ventetiden hos oss via Helsenorge.no