Hva er rusavhengighet?

Begrepet rusavhengighet dekker både en avhengighet til legale legemidler, illegale rusmidler og alkohol. En avhengighet til et rusmiddel kjennetegnes blant annet ved mangel på kontroll, sterk eller tvangsmessig lyst til å innta stoffet, abstinenser og fortsatt inntak av stoffet på tross av at det tydelig har store negative innvirkninger på eget liv og helse.

Fysiske eller psykiske årsaker

Rusavhengighet kan være både fysisk og psykisk, eller en kombinasjon av de to. Når rusavhengigheten er fysisk vil den avhengige oppleve fysisk smerte i form av abstinenser når han eller hun holder seg borte fra rusmiddelet. Dersom avhengigheten er psykisk kan den avhengige føle at rusen er viktigere enn alt annet og at det er umulig å holde seg unna rusmiddelet fordi det er det eneste han eller hun har lyst til å gjøre. Som regel vil en rusavhengighet være både fysisk og psykisk. Når kroppen ikke lenger er fysisk avhengig av det aktuelle stoffet, vil sannsynligvis den psykiske avhengigheten sitte i mye lenger.

Tror du at du er avhengig av et rusmiddel? Les mer om hva som kjennetegner avhengighet her.

Avhengighet fjerner ikke fri vilje, men gjør det vanskelig å velge rett

Det har vært vanlig å tenke på en rusavhengig som en person uten fri vilje. Det stemmer ikke. Rusmiddelavhengighet fratar ikke individet evnen til å tenke og handle av fri vilje, men gjør det vanskeligere å velge andre alternativer foran rusen. Individet vet at rusmiddelet ikke er bra for helsen og ikke fører til et godt liv, men klarer allikevel ikke styre impulsene sine og velger å ruse seg igjen og igjen.

Rusavhengighet er individuell

Selv om det er mulig å peke på noen vanlige årsaker til, og virkninger av, rusavhengighet, betyr ikke det at lidelsen arter seg likt hos alle rusavhengige. Det er viktig å huske på at det i en gruppe med rusavhengige alltid vil være like mange variasjoner som det vil være i hvilken som helst annen gruppe av mennesker.

Lurer du på om noen du er glad i ruser seg? Les mer om symptomene på rusavhengighet her.

Avhengighet behandles over tid

Avhengighet er sammensatt og mangesidig, og må behandles deretter. I mange tilfeller starter behandling av rusavhengighet med avrusning på sykehus eller på et behandlingssted. Under avrusning vil den avhengige oppleve abstinenser som gradvis vil opphøre. Når abstinensperioden er over, vil den avhengige ha lavere toleranse for rusmiddelet og den fysiske avhengigheten vil være sterkt redusert. Det betyr imidlertid ikke at rusproblemet er håndtert fullt ut. Motivasjonen, lysten og trangen til å ruse seg, den psykiske avhengigheten, vil fremdeles eksistere. Derfor er det viktig at rusavhengighet alltid behandles med terapi i samtale og/eller gruppe etter avrusning.

Vi tror alle kan bli rusfrie, også fra substituttmedikamenter

Hos Mestringshusene tror vi at alle mennesker kan leve gode, rusfrie liv uten abstinenser og uten behov for å ruse seg. Dette krever tid, tålmodighet og ofte mye støtte fra støtteapparat. Derfor mener vi at rusavhengighet bør behandles etter 12-trinnsmodellens grunnfilosofi hvor samtale, gruppeterapi, selvhjelpsgrupper og det å være ærlig med seg selv og andre er sentrale verdier.

Les mer om behandling med utgangspunkt i 12-trinnsmodellens grunnfilosofi her.

Kontakt oss i Mestringshusene

Har du flere spørsmål til hva rusavhengighet er? Eller lurer du på om noen du kjenner har en ruslidelse. Ikke nøl med å kontakte oss, vi svarer gjerne på dine spørsmål. Du kan nå oss på telefon 35 01 95 00, via e-post eller vårt kontaktskjema.

Du kan hele tiden holde deg oppdatert på ventetiden ved vårt behandlingssted på Bolkesjø. Du finner oppdatert informasjon på Helsenorge.no.