Hva er viktig når jeg skal velge behandlingssted?

Befinner du deg i en situasjon der du har utviklet en avhengighet til alkohol, piller eller illegale rusmidler, er det lurt å søke profesjonell behandling. Å starte et rusfritt liv er en omfattende prosess, og derfor er det lurt å gjøre seg noen tanker rundt hva slags behandling man ønsker, og hvor man ønsker at behandlingen skal foregå.

Starten på et rusfritt liv

I Norge er det fritt behandlingsvalg, noe som betyr at du selv kan bestemme hvor du skal behandles. Starten på et rusfritt liv begynner imidlertid hos fastlegen, NAV eller DPS. Der får du henvisning til ditt lokale helseforetak, som vil vurdere om du kvalifiserer til tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) eller behandling for rusmiddelavhengighet og samtidige psykiske lidelser (ROP).

Når du har fått pasientrettighet til behandling av rusmiddelproblemer kan du velge mellom alle offentlige behandlingssteder, private med avtale eller private som er godkjent av HELFO for fritt behandlingsvalg. Skulle vurderingsenheten nekte deg pasientrettigheter til behandling, kan du klage direkte til enheten eller kreve at henvisningen blir sendt til et annet helseforetak for vurdering.

På nettsidene til Helsenorge finner du en oversikt over alle behandlingssteder og informasjon om hvor lang ventetid det er på hvert enkelt behandlingssted.

Hvorfor bør jeg velge Mestringshusene?

Mestringshusene på Bolkesjø i Notodden kommune er godkjent for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Du har altså krav på å få behandlingsplass hos oss om du ønsker det og har rett til behandling. Vi tilbyr behandling for alkohol-, narkotika- og medikamentavhengighet. Mestringshusene er i tillegg godkjent for behandling av samtidig rusmiddelavhengighet og psykisk lidelse (ROP).

Vår behandling består av avrusning, primærbehandling og fordypet behandling og varer fra tre måneder til ett år. Vi jobber etter tolvtrinnsfilosofien eller Minnesotamodellen – et program som består av blant annet samtaleterapi, gruppeterapi, individuelle oppgaver og forelesninger.  

Vårt tverrfaglige team består blant annet av leger, psykologer, spesialsykepleiere, sosionomer, avhengighetsterapeuter og miljøarbeidere. Mange av våre behandlere og miljøarbeidere har selv egenerfaring og gjennom behandling og ettervern lykkes med å bli varig rusfrie. Vi har også fagpersoner som kan bistå med å bearbeide sorg, kriminelle tankemønstre og traumer som følge av for eksempel vold og seksuelle overgrep.

Mer informasjon om vårt behandlingstilbud finner du her.

Vi følger deg hele veien

Mestringshusene har kort ventetid, og kan by på trivelige og innbydende fasiliteter. Våre lokaler var tidligere et hotell og står derfor i kontrast til det man vanligvis forbinder med en institusjon. Dette betyr også at alle pasienter får enerom med privat bad. Vi er lokalisert i naturskjønne omgivelser med gode turmuligheter.

Velger du behandling hos oss følger vi deg opp hele veien i et strukturert og intensivt behandlingsforløp. Gjennom behandlingsforløpet hjelper vår sosionom deg med mange praktiske oppgaver for å forberede livet etter behandlingen. Etter fullført behandling inviterer vi deg til ettervernsamlinger to lørdager i måneden.

Les mer om vårt ettervernstilbud her.  

Kontakt Mestringshusene dersom du er usikker

Enten du trenger noen å prate med, har spørsmål, er en pårørende eller ønsker å finne ut av om noen du kjenner har et problem, kan du ringe oss på 35 01 95 00 eller kontakte oss via våre nettsider.

Du kan hele tiden holde deg oppdatert på ventetiden ved vårt behandlingssted på Bolkesjø. Få oppdatert informasjon på Helsenorge.no sine hjemmesider.