Hva skal til for å lykkes etter rusbehandling?

For mange pasienter i rusbehandling vil det å skrives ut fra behandlingssenteret være som å starte et helt nytt liv. Under behandlingen har pasienten tatt mange og helt avgjørende steg i riktig retning. Nå begynner arbeidet med å forbli rusfri.

Gode forberedelser gir de beste forutsetningene

Overgangen fra å få konstant oppfølging på behandlingssenteret til å klare seg alene utenfor, kan være både stor og skremmende for mange. Ofte vil pasientene føle at de er klare, men oppdage at tiden etter utskriving er mer utfordrende enn de hadde trodd. 

En utfordring for pasienter som skrives ut fra rusbehandling, er at rusavhengige dessverre er en stigmatisert gruppe i samfunnet. Det innebærer at de i noen tilfeller dessverre møtes med fordommer og utestengelse, og det i en periode hvor reintegrering er viktigere enn noe annet.

Undersøkelser viser at mange pasienter som har vært til døgnbehandling for ruslidelser føler seg ensomme og utilstrekkelige i tiden etter at de skrives ut. Flere har levd et langt liv med en ruslidelse, noen har sittet i fengsel og felles for mange er at de ikke vet helt hva de skal bidra med eller hvordan de skal fungere i samfunnet. Det tar mer enn bare noen uker å etablere en rusfri identitet, men med gode forberedelser i tiden før utskrivelse kan sjansene for å lykkes øke betraktelig. Derfor er både familieuken og samarbeidet med sosionomen veldig viktig gjennom behandlingsforløpet hos Mestringshusene. 

Les mer om hvordan man kan unngå tilbakefall her

Tilhørighet, forutsigbarhet og indre prosesser

Både forskning og våre erfaringer tilsier at det er noen faktorer som er spesielt viktig for en varig rehabilitering etter et opphold på en døgnklinikk for ruslidelser. 

Det første er tilhørighet, og det at pasienten har et fellesskap å vende tilbake til etter rusbehandlingen. Dette kan være alt som bidrar til å forebygge ensomhet og sosial isolasjon. 

At pasientene vender tilbake til en forutsigbar hverdag og noenlunde stabile rammer, reduserer også sjansen for at de velger å søke tilbake til rusmidlene. Med dette mener vi at grunnleggende aspekter som bolig og økonomiske forhold er på plass på forhånd. Samtidig er det viktig at overgangen til livet utenfor skjer i et tempo som pasientene er komfortable med, slik at de opprettholder motivasjonen og troen de har fått på seg selv og fremtiden. 

De indre prosessene er den siste avgjørende faktoren. Gjennom behandlingsforløpet jobber vi mye med å få pasientene til å være ærlige med seg selv om egen ruslidelse og konsekvensene av avhengigheten. Jo mer pasientene er i kontakt med egne følelser og har en indre motivasjon til å klare overgangen tilbake til hverdagen, desto større er sjansen for at de vil lykkes.

Det er viktig å ha noen å snakke med om rus. Les mer om hvem du kan snakke med om rus her

God planlegging – en del av løsningen

I dag er det et stort fokus på oppfølging og et godt tilbud i tiden etter utskrivelse. Vi mener at utskrivelse må forberedes i god tid før pasienten skrives ut fra behandling. 

Den tredje fasen i behandlingsforløpet hos oss kaller vi for fordypningsfasen. Her får pasientene hjelp av vår sosionom for å tilrettelegge for livet etterpå. Sosionomen vil hjelpe med alt fra å få orden på gjeld, økonomiske forhold og bosted etter behandling, til tilrettelegging for jobb, studier eller arbeidstrening. I tillegg kan vi etablere kontakt med relevante eksterne instanser for et forsvarlig ettervern. Et stabilt sosialt nettverk og støttesystem gjør det enklere å klare overgangen til hverdagen.

Under fordypningsfasen gir vi pasientene våre permisjoner så de kan reise hjem og ta hånd om praktiske anliggende. I tillegg får de muligheten til å kjenne på hvordan livet etter behandling vil bli, og kan bearbeide disse erfaringene når de er tilbake hos oss. Les mer om fordypningsfasen i behandlingene her. 

Les mer om hvordan frivillig oppfølging kan lette overgangen til et rusfritt liv

Støttegrupper kan være til hjelp

Det finnes mange støtte- og selvhjelpsgrupper for pasienter som har fullført rusbehandling, og dette er noe vi oppfordrer utskrevne pasienter til å delta i. Gruppene er ofte selvstyrte og vi at mange tidligere pasienter finner støtte og trygghet i fellesskapet med andre som har lignende erfaringer som dem selv. 

Vi arrangerer også frivillig oppfølgingsgruppe hos oss en lørdag hver måned.

Les mer om rusavvenning med samtale- og gruppeterapi

Kontakt oss for mer informasjon

Har du spørsmål knyttet til livet etter rusbehandling, enten i forbindelse med egen behandling eller som pårørende til en rusavhengig? Ta kontakt med oss! Vi har hjulpet mange rusavhengige med å leve gode, rusfrie liv, og kan gi nyttig informasjon og veiledning.