Hva vil det si å være avhengig av illegale rusmidler?

Inntar du stoffer som cannabis, heroin, kokain, amfetamin, MDMA eller ecstasy, er sjansen for at du har et avhengighetsproblem knyttet til illegale rusmidler til stede.

Stoffene nevnt ovenfor er bare noen eksempler på denne typen rusmidler. Det finnes dessuten en mengde syntetiske rusmidler, hvor det utvikles nye varianter fortløpende. Dette er stoffer som kun omsettes i kriminelle kretser i Norge, da de er ulovlige å kjøpe eller selge her til lands.

I tillegg til å være svært vanedannende, er de illegale rusmidlene veldig skadelige å innta, selv i små mengder. Mange som eksperimenterer med illegale rusmidler ender derfor med å bli avhengige, og vil på sikt oppleve en negativ innvirkning helsemessig.

Les mer: Ulike former for avhengighet

Tegn på avhengighet

Det finnes flere overordnede og mer generelle tegn de fleste personer med en ruslidelse vil kjenne seg igjen i. Ifølge diagnosesystemet ICD-10 kjennetegnes avhengighet først og fremst ved at personen har en sterk eller tvangsmessig lyst til å innta den foretrukne substansen. Sterk avhengighet kan også komme til uttrykk gjennom problemer med å kontrollere inntaket av stoffet.

Ved lengre og jevnlig bruk av vanedannende stoffer vil personen oppleve abstinenser når rusen forlater kroppen. Abstinensene blir gjerne sterkere og inntaket større, jo høyere toleranse kroppen har for rusmiddelet.

Som avhengig opprettholder du et høyt inntak av rusmiddelet på tross av at det har store negative innvirkninger på helse og det sosiale livet. De fleste vil oppleve en manglende interesse for andre deler av livet enn det som har med rusen å gjøre.

Les mer: Symptomer på rusavhengighet

Konsekvenser av misbruk

Diagnosesystemet ICD-10 skiller mellom avhengighet, misbruk og skadelig bruk av rusmidler.

Misbruk kjennetegnes ved at personen ikke lenger klarer å være ansvarsbevisst og utføre sine plikter i forhold til arbeid, skole og hjem. Vedkommende vil dessuten fortsette bruken på tross av at han eller hun er klar over at det medfører risiko for fysisk skade.

Skadelig bruk av et rusmiddel trenger ikke nødvendigvis være knyttet til avhengighet. Det kjennetegnes kun ved at personens bruk gir helseskader, enten fysisk eller psykisk.

Les mer: Konsekvenser av misbruk

Slik søker du behandling

Alle som ønsker kan få behandling for sitt avhengighetsproblem hos Mestringshusene på Bolkesjø. Kontakt fastlege, NAV eller ditt lokale distriktspsykiatriske senter (DPS) som vil henvise deg til ditt lokale helseforetak.

Når du har fått pasientrettighet til behandling av rusmiddelproblemer og henvisning til døgnbehandling, vil henvisningen deretter bli vurdert av inntaksteamet hos Mestringshusene.

Les mer: Vår behandlingsmetode

Kontakt oss i Mestringshusene

Er du avhengig av illegale rusmidler, piller eller alkohol? Eller er du usikker og trenger noen å snakke med? Vi er her, og vi hjelper deg gjerne. Du finner vår kontaktinformasjon her.

Du kan også nå oss på telefon 35 01 95 00.

Du kan hele tiden holde deg oppdatert på ventetiden ved vårt behandlingssted på Bolkesjø, med oppdatert informasjon på Helsenorge.no