Hvem kan du snakke med om rus?

Dersom du er pårørende til noen med ruslidelse eller selv har rusproblemer, er det viktig å be om hjelp og ikke håndtere situasjonen alene. Alle har behov for å betro seg til noen, spesielt hvis man sliter med avhengighet eller annen sykdom. 

Snakk med dine nærmeste hvis du kan

Hvis det er mulig, kan det være fint å forsøke å snakke med noen av dine nærmeste om situasjonen. Dette kan være familie eller venner som kjenner deg godt, og som du kan stole på. Å prate om problemene dine med noen du er glad i og som vil ditt beste, kan være fint hvis du selv eller noen andre du er nær har problemer med rus.

Om du ikke føler at du kan betro deg til dine nærmeste, finnes det alltid andre alternativer. 

Usikker på om du har et problem? Her kan du lese mer om kjennetegn på avhengighet og rusmisbruk

Helsesøster, fastlege og annet helsepersonell

Er du elev eller student, kan du snakke med en helsesøster om rus. Helsepersonell har alltid taushetsplikt, og kan hjelpe deg med å finne ut hva mulighetene og alternativene dine er i den vanskelige situasjonen. Du kan også oppsøke studenthelsetjenesten, og snakke med helsepersonell der.

Et annet alternativ er å snakke med fastlegen din. En fastlege kan hjelpe deg både med psykiske og fysiske helseplager, og har taushetsplikt. Hvis du er bekymret for din egen eller andres situasjon kan det være lurt å be om råd, spesielt hvis du mistenker at det kan ha fysiske eller psykiske konsekvenser. 

Vil du vite mer om pasientrettigheter for rusavhengige? Her kan du lese om øyeblikkelig hjelp, og spesialisthelsetjenesteloven.

Be profesjonelle om hjelp med rusen – Mestringshusene er her for deg

Mestringshusene kan hjelpe deg hvis du eller noen nær deg har problemer med rus. Vår døgnbehandling på Bolkesjø er godkjent av HELFO, og er et godt alternativ for rusbehandling. Mestringshusene setter mennesket i sentrum, og er opptatte av se personen og ikke bare sykdommen. Vår behandling er basert på medmenneskelighet, og behandlingen foregår i behagelige og komfortable omgivelser som innbyr til trygghet og bedring.

Trenger du å snakke med noen om rusavhengighet?

Hvis du behøver å snakke med noen om rusavhengighet, kan vi i Mestringshusene hjelpe deg. Vi kan gi deg råd, og bistå i en vanskelig situasjon. Ring oss i dag på nummer +47 35 01 95 00, eller kontakt oss her.