Hvordan unngå tilbakefall?

Etter endt behandling for rusavhengighet, hender det noen ganger at pasienter tar tilbakefall. Dette er dessverre en konsekvens av den avhengighetsskapende effekten av ruslidelsen.

Derfor er det viktig at pasientene utredes grundig og at de følger anbefalingen som gis og benytter verktøyene fra behandlingen. Med god oppfølging og støtte er det mindre sjanse for tilbakefall. Hos Mestringshusene har vi et behandlingstilbud som ser mennesket bak avhengigheten.

Hva kan påvirke et tilbakefall?

Det er enkelte faktorer som kan påvirke om en pasient tar et tilbakefall eller ikke. Når man er klar over dette, er det enklere å forebygge og tilrettelegge slik at sjansen for tilbakefall reduseres.

Ting som kan forårsake tilbakefall er:

  • Pasientens sosiale liv utenfor behandlingsinstitusjonen
  • Nettverk
  • Arbeidsledighet
  • Økonomiske vansker
  • Uavklarte siktelser og dommer
  • Uavklarte samværsordninger med barn
  • Ensomhet og isolasjon
  • Psykisk sykdom
  • Avbrutt behandling og opphold
  • Kortvarig behandling

Livet som venter pasienten etter behandling kan være avgjørende for om vedkommende forblir rusfri eller ikke. Pasienten bør ha et rusfritt nettverk som hjelper og kan støtte han eller henne i den videre prosessen. Det er også viktig at en pasient har bosted, og gjerne en jobb eller en skoleplass som venter på vedkommende etter endt behandlingstid. Dette er ting som vi kan hjelpe med hos Mestringshusene. Vi tilbyr oppfølging, og rådgivning for å legge til rette for et godt liv etter at behandlingen er over.

Vår behandling

Hos vår behandlingsinstitusjon på Bolkesjø behandler vi hele mennesket, og har samtaler med både psykologspesialist, psykolog og lege inkludert i vårt behandlingsløp.

Mestringshusene arbeider med tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og en holistisk grunnfilosofi. 

Slik foregår behandlingen hos Mestringshusene

Gruppeterapi og selvhjelpsgrupper

Mestringshusene anbefaler pasientene å delta i selvhjelpsgrupper etter endt behandling. Slike selvhjelpsgrupper kan være Anonyme Alkoholikere (AA) eller Anonyme Narkomane (NA) og slike selvhjelpsgrupper finnes de aller fleste steder i Norge og i verden for øvrig. Gruppene er selvstyrte og selvhjulpne av frivillige bidrag og anonymitetsprinsippet står sterkt i disse fellesskapene. Møtene er åpne for alle som har et ønske om et rusfritt liv. Ingen påmelding og ingen medlemsregistrering. Bare å møte opp!

Hvis du ønsker å lese mer om gruppeterapi og selvhjelpsgrupper kan du trykke her

Sosionomhjelp og frivillig oppfølgingsgruppe

Vår sosionom hjelper med å håndtere ting som kan gjøre det vanskelig å starte den vanlige hverdagen igjen, for eksempel gjeld, ubetalte regninger og familierelasjoner. Mestringshusene tilbyr også oppfølgingsgruppe. Dette er et frivillig tilbud som skal skape en enklere overgang til livet etter behandling.

Les mer om frivillig oppfølgingsgruppe hos Mestringshusene her

Oppfølging og behandling av psykisk sykdom

Hvis en pasient sliter med psykisk sykdom samtidig som de behandles for rusavhengighet, er det viktig at vedkommende også får oppfølging for sin psykiske sykdom. Mestringshusene tilbyr også behandling av avhengighetslidelser med samtidige psykiske lidelser (ROP), og er godkjent av HELFO under Fritt Behandlingsvalg for Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling (TSB). Vi har kompetansen til å behandle og hjelpe pasienter både med avhengighetssykdom knyttet til rusmidler, og pasienter med samtidige psykiske lidelser.

Avbrutt behandling og opphold kan ofte forårsake tilbakefall. Hvis en pasient ikke gjennomfører alle steg i behandlingen, kan hun gå glipp av viktige deler av forløpet. Et kortvarig opphold på institusjon kan også påvirke sjansen for tilbakefall. Mestringshusene tilbyr behandling over flere faser, inkludert fordypet behandling og familieuke. 

Les mer informasjon om sammenhengen mellom rus og psykiske lidelser

Mestringshusene tilbyr helhetlig hjelp

Sjansen for tilbakefall minimeres når man oppsøker profesjonell hjelp. Mestringshusene tilbyr behandling som ser hele mennesket, og vi mener at ruslidelsen ikke definerer pasienten som menneske. Vårt fokus er rettet mot samhold, medmenneskelighet og god oppfølging.

Har du noen spørsmål om vår behandling og hva vi tilbyr? Kontakt oss her, eller ring oss i dag på nummer +47 35 01 95 00.