Hva menes med individuell behandlingsplan?

Hva menes med individuell behandlingsplan?

I pasient- og brukerrettighetslovens paragraf 2.5 står det følgende:

«Pasient og bruker som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet individuell plan i samsvar med bestemmelsene i helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern.»

Det betyr at pasienten har lovfestet rett til en målrettet behandlingsplan, som sikrer tilrettelagt rehabilitering med utgangspunkt i pasientens egne behov. En individuell behandlingsplan skal også sikre pasienten riktig oppfølging, dersom det vurderes at pasienten har oppfølgingsbehov etter utskrivelse.

Pasienten velger behandlingssted

Mestringshusene er en behandlingsklinikk innenfor spesialisthelsetjenesten. Vi er godkjent for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og inngår i ordningen om fritt behandlingsvalg.

For å kunne benytte denne ordningen, må du først ha pasientrettigheter. For å få det må fastlege eller NAV henvise deg til spesialhelsetjenesten, hvor det vurderes om du er kvalifisert til behandling. Les mer om hvordan du går frem for å få behandling her.

Vil du vite mer om behandling hos Mestringshusene og våre fasiliteter ved Bolkesjø kan du lese her.

Pakkeforløp sikrer brukermedvirkning

Første januar 2019 begynte den trinnvise innføringen av pakkeforløp for virksomheter i spesialhelsetjenesten som tilbyr TSB. Pakkeforløpet er en nasjonal satsing som skal sikre pasientene tilgang til like god behandling uavhengig av hvor de bor.

Pakkeforløpet skal også gi mer forutsigbarhet i utredning og behandling innenfor psykisk helse og rusomsorg, og det skal sikre at pasienten får all relevant informasjon om sine rettigheter og valgmuligheter. Målet er at pakkeforløpet skal bidra til mer brukermedvirkning, bedre samhandling og bedre ivaretakelse av fysisk helse og individuelle levevaner.

God kommunikasjon gir mindre ventetid

I pakkeforløpene er det blant annet definert noen forløpstider. Disse skal bidra til mindre variasjon i ventetid, utredning og behandling samt oppfølging. For at pasienten skal oppleve et bedre koordinert forløp, skal en forløpskoordinator sikre at oppfølging fra spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten er sammenhengende og uten unødig ventetid.

Vil du vite mer om pakkeforløpet for rusbehandling kan du lese mer her.

Kontakt oss i Mestringshusene

Har du flere spørsmål om individuell behandlingsplan eller lurer på hva Mestringshusene kan tilby? Kontakt oss for mer informasjon. Vi svarer gjerne på dine spørsmål.

Du kan nå oss på telefon 35 01 95 00, via e-post eller vårt kontaktskjema.

Husk at du hele tiden kan holde deg oppdatert på ventetiden ved vårt behandlingssted på Bolkesjø. Du finner oppdatert informasjon på Helsenorge.no sine nettsider.