Konsekvenser ved ruslidelser

Ruslidelser kan påvirke flere deler både ditt og andres liv, og kan ha uforutsette konsekvenser. Avhengighet kan forårsake problemer i familiære og andre sosiale forhold, i tillegg til helsemessige plager. I noen tilfeller kan det også påvirke karriere eller utdanning.

Mestringshusene tror på personen bak ruslidelsen, og mener at man er mer enn avhengigheten sin. Vi tror alle kan bli friske, og leve gode liv på tross av tidligere rusavhengighet.

Trenger du eller noen du kjenner hjelp med en ruslidelse?

Rusavhengighet kan påvirke sosiale forhold

I mange tilfeller kan en ruslidelse ha en innvirkning på sosiale forhold. Kanskje merker andre at den som sliter med rusavhengighet ikke stiller like mye opp eller ikke er tilstede på samme måte lenger. Noen ganger kan også ruslidelsen føre til at vedkommende utnytter de rundt seg, enten emosjonelt, praktisk eller økonomisk. Dette er dessverre en konsekvens av misbruket. En ruslidelse kan forklare handlingene, men ikke unnskylde dem.

Pårørende opplever et enormt press – les mer om dette her

Ikke nøl med å si ifra eller be om hjelp

Det er alltid viktig å si i fra til den det gjelder eller til helsepersonell hvis man opplever ubehagelige situasjoner. Jo tidligere vedkommende får ordentlig hjelp, jo enklere blir det å unngå at sosiale relasjoner blir negativt påvirket av ruslidelsen.

Mestringshusene har lang erfaring med å behandle rusavhengighet, og tilbyr døgnbehandling som er godkjent av HELFO. Alle som har pasientrettighet som følge av en ruslidelse kan få behandling hos oss. 

Les mer om døgnbehandling på Bolkesjø her

Psykisk og fysisk sykdom på grunn av ruslidelse

Noen ganger kan rusavhengighet være knyttet til psykiske og fysiske lidelser. I blant starter det kanskje med en psykisk eller fysisk plage, og selvmedisinering eller et ønske om å unnslippe den vanskelige situasjonen fører til ruslidelse og avhengighet. 

Enkelte ganger kan plagene oppstå som en konsekvens av rusavhengigheten. Ruslidelser kan noen ganger gjøre en person mer disponert for sykdom, enten ved nedsatt helse eller ved at man blir utsatt for farlige og risikofylte situasjoner. 

Hvis du er bekymret for egen eller andres helse som en konsekvens av en ruslidelse, bør du ta kontakt med helsepersonell eller en behandlingsinstitusjon. Mestringshusene kan hjelpe deg i en vanskelig situasjon, og kan gi deg råd om behandling og rehabilitering. 

Mange som har en ruslidelse har også en eller flere psykiske lidelser. Her kan du lese mer om dette, og hvordan vi går fram for å behandle både rus og psykiske sykdom samtidig

Få hjelp fra en profesjonell behandler

Ved våre fasiliteter på Bolkesjø kan vi hjelpe alle som har fått innvilget pasientrettighet, uansett hvilke deler av livet som er blitt berørt av ruslidelse. Har du spørsmål om vårt behandlingstilbud? Ta kontakt med oss her, eller les mer om pakkeforløpet på rusbehandling her.