Informasjon for næringslivet og bedrifter

Mestringshusene har lang erfaring med rusmiddelproblemer i næringslivet, og har vært engasjert i dette arbeidet siden 2005. I 2009 gav gründeren bak Mestringshusene, Olaf Olsvik, ut boken Rus og Rolex – historien om en narkoman i hvit snipp.

I boken forteller han den usminkede historien om en godt ansett næringslivsleder som setter alt over styr – familie, jobb og privat økonomi – og som ender med kriminalitet og fengsel. Olaf er en av flere som har gått utfor stupet, takket ja til behandling, reist seg igjen og som nå kan dele sin erfaring med andre.

Kvitt deg med misbruket, ikke misbrukeren

Mestringshusene holder kurs hvor vi informerer, bistår og veileder ledere, HR-personell, sjefer og medarbeidere i hvordan man håndterer vanskelige situasjoner som oppstår dersom en av de ansatte har en ruslidelse. I den forbindelse tilbyr vi foredrag, ledertrening og konsulenttjenester, samt medisinsk utredning og rehabilitering.

For mange arbeidsgivere kan det føles som eneste utvei å kvitte seg med rusmisbrukeren. Men hva med å heller legge til rette for at en trofast medarbeider kan kvitte seg med rusmisbruket?

Les mer: Hva kjennetegner en ruslidelse?

Riktig kunnskap og kompetanse er viktig for å avdekke og håndtere rusproblemer

Det kan være vanskelig å avdekke hvorvidt en kollega eller ansatt har en ruslidelse. Mange opprettholder inntrykket av at de har kontroll på situasjonen, og har en tilsynelatende normal hverdag. På den måten kan man skjule problemet for menneskene rundt seg, og det er mulig å ha et høyt misbruk over lang tid uten at noen oppdager dette. Ofte vil korthuset rase av seg selv når en uforutsett hendelse inntreffer og misbruket eskalerer som en følge av dette.

Avhengighetssykdom kan være en trussel for bedriften, både når det gjelder sikkerhet, trygghet, konkurransedyktighet, varemerke og omdømme. Derfor er det viktig at både ledelsen og de ansatte har den nødvendig kompetansen og kunnskapen til å håndtere situasjonen. På den måten kan man skape forebyggende tiltak, og forhindre potensielle skader på menneskene i bedriften, og bedriften som helhet.

Les mer: Hva gjør jeg om en ansatt har et rusproblem?

Hva kan og bør bedriften gjøre?

Hvilke muligheter har du dersom du avdekker at en av dine kollegaer eller en av dine ansatte har en ruslidelse? Først og fremst må du ikke glemme at en ruslidelse er en sykdom kan behandles. Riktig behandling kan i visse tilfeller dekkes av selskapets forsikring, men alle har rett til helsehjelp, så muligheten ligger også i det offentlige.

Les mer: Usikker på om noen du kjenner har et rusproblem? Slik går du frem for å få behandling

Rusmisbruk fører til høyt sykefravær

Forskning viser at 30 % av korttidsfraværet, og 15 % av langtidssykefraværet skyldes alkohol. Rusmisbruk koster samfunnet 18 milliarder hvert år, og 11 milliarder av disse bæres av næringslivet. Dersom man ønsker å bedre bedriftens fraværsstatistikk og resultat, kan det være fornuftig å ha retningslinjer rundt rus- og alkoholbruk, samt gode systemer for å forebygge og ivareta et godt arbeidsmiljø.

Les mer: Spørsmål som alle bedrifter bør stille seg

Kontakt oss

Mistenker du at noen du jobber med har et rusmiddelproblem? Ring oss på 35 01 95 00 for en hyggelig og uforpliktende prat så skal vi hjelpe deg så godt vi kan, eller kontakt oss her for mer informasjon.

Du kan hele tiden holde deg oppdatert på ventetiden hos oss via Helsenorge sine hjemmesider.