Næringslivet

Vi har lang erfaring i arbeid med rusmiddelproblemer i næringslivet og har vært engasjert i dette arbeidet siden 2005. I 2009 gav Olaf Olsvik ut boken Rus og Rolex – historien om en narkoman i hvit snipp. Olaf er gründeren bak Mestringshusene og i boken fortelles den usminkede historien om en vel ansett næringslsivsleder som setter over styr alt – familie, jobb og privat økonomi – og som ender med kriminalitet og fengsel. Olaf er en av flere som har gått utfor stupet, takket ja til behandling, reist seg igjen og som nå kan dele sin erfaring med andre. Han er bare en av flere som har egenerfaring blant de som jobber hos Mestringshusene.

Kvitt deg med misbruket, ikke misbrukeren

Vi holder kurs hvor vi informerer, bistår og veileder ledere, HR-personell, sjefer og medarbeidere i hvordan man kan og bør håndtere vanskelige situasjoner som oppstår dersom man har en ansatt med en ruslidelse. I den forbindelse tilbyr vi foredrag, ledertrening og konsulenttjenester, samt medisinsk utredning og rehabilitering.

For mange arbeidsgivere kan det føles som eneste utvei å kvitte seg med rusmisbrukeren. Men hva med å heller legge til rette for at en trofast medarbeider kan kvitte seg med rusmisbruket?

Hva gjør du om du tror en ansatt har et problem?

Det kan være vanskelig å avdekke hvorvidt en kollega eller ansatt har en ruslidelse. Mange opprettholder inntrykket av at de har kontroll over situasjonen og har en tilsynelatende normal hverdag. På den måten kan man skjule problemet for menneskene rundt seg og det er mulig å ha et høyt misbruk over lang tid uten at noen oppdager dette. Ofte vil dette korthuset rase av seg selv når en uforutsett hendelse inntreffer og sørger for at misbruket eskalerer.

Avhengighetssykdom kan være en trussel for bedriften som helhet, både når det gjelder sikkerhet, trygghet, konkurransedyktighet, varemerke og omdømme. Derfor er det viktig å ha kompetanse blant ledelse og de ansatte, slik at slike situasjoner ikke skader verken mennesker eller bedriften som helhet.

Her kan du lese mer om hva som kjennetegner en ruslidelse.

Hva kan og bør bedriften gjøre?

Hvilke muligheter har du dersom du avdekker at en av dine kollegaer eller en av dine ansatte har en ruslidelse? Først og fremst må du ikke glemme at en ruslidelse er en sykdom kan behandles. Riktig behandling kan i visse tilfeller dekkes av selskapets forsikring, men alle har rett til helsehjelp, så muligheten ligger også i det offentlige.

Her kan du lese mer om hvilke hvordan man går frem for å få behandling hos Mestringshusene.

Rusmisbruk fører til høyt sykefravær

Forskning viser at 30% av korttidsfraværet, og 15% av langtidssykefraværet skyldes alkohol. Rusmisbruk koster samfunnet 18 milliarder hvert år, og 11 milliarder av disse bæres av næringslivet. Dersom man ønsker å bedre bedriftens fraværsstatistikk og resultat, kan det være fornuftig å ha retningslinjer rundt rus- og alkoholbruk, samt gode systemer for å forebygge og ivareta et godt arbeidsmiljø.

Her kan du lese mer, og se noen spørsmål som alle bedrifter bør stille seg.

Kontakt oss

Mistenker du at noen du jobber med har et rusmiddelproblem? Ring oss på 35 01 95 00 for en hyggelig og uforpliktende prat så skal vi hjelpe deg så godt vi kan, eller kontakt oss her for mer informasjon.

Du kan hele tiden holde deg oppdatert på ventetiden hos oss via Helsenorge.no sine hjemmesider.