Øyeblikkelig hjelp og spesialisthelsetjenesteloven

I henhold til spesialisthelsetjenestelovens paragraf 3–1 fremkommer det at avhengige, i likhet med andre pasienter, har rett til øyeblikkelig hjelp. Spesialisthelsetjenesten har med andre ord plikt til å gi somatisk eller psykiske helsehjelp til alle pasienter som trenger det.

Spesialisthelsetjenesten plikter også å hjelpe pasienter som kvalifiserer til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelbruk (TSB), dersom det vurderes at slik hjelp er essensiell for pasientens rehabilitering.

Hva er spesialisthelsetjenesten?

Spesialisthelsetjenesten er delt inn i fire regioner og hvert regionale helseforetak har som ansvar å sikre befolkningens tilgang til nødvendige helsetjenester. Dette er den delen av det norske helsevesenet som har ansvaret for somatiske og psykiatriske sykehus, i tillegg til ulike institusjoner som blant annet:

 • Poliklinikker og behandlingssentre
 • Opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner
 • Institusjoner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk
 • Privatpraktiserende spesialister

Hva som inngår i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten endrer seg over tid og i 2009 fikk spesialhelsetjenesten ansvaret for rusbehandling. 

Som pasient har du flere rettigheter som du kan lese mer om her

Fritt behandlingsvalg

Aktuelle instanser som kan vurdere om personer med rusmiddelproblemer har behov av øyeblikkelig hjelp vil være:

 • fastlege
 • NAV/sosialtjeneste
 • AMK (ambulanse)
 • legevakt
 • somatisk akuttavdeling
 • psykiatrisk akuttmottak
 • øvrige helse- og omsorgstjenester

Spesialisthelsetjenesten i hver region er pålagt å utpeke tilstrekkelig antall helseinstitusjoner eller avdelinger, som kan tilby pasienten tilrettelagt behandling. Så snart pasienten har rett til behandling, er det imidlertid pasienten selv som bestemmer hvilken institusjon vedkommende vil behandles ved. Det betyr at pasienten kan avslå spesialhelsetjenestens forslag uten å miste retten til behandling.

Les mer om fritt behandlingsvalg her

For en fullstendig oversikt over alle behandlingssteder og ventetid – se mer informasjon på Helsenorge.no

Gode resultater med 12-trinnsmodellen

Mestringshusene stiller på lik linje med andre spesialbehandlinger i spesialisthelsetjenesten og er godkjente for tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer (TSB) og samtidig rusmisbruk og psykiske lidelser (ROP). Det betyr blant annet at vi, i tillegg til avrusing og primærbehandling, også hjelper pasienten med å ta tak i og bearbeide skam, skyld, sorg og andre traumer som kan ha vært drivkrefter i misbruket.

Hos oss starter behandlingen ofte med en individuell avrusningsperiode i en egen avdeling. Deretter følger 12 uker med primærbehandlingen etter 12-trinnsfilosofien. Pasienter som har behov vil deretter få tilbud om fordypet behandling. Her har vi et spesielt fokus på psykisk helse og hvilke utfordringer som venter etter endt behandling. Alle pasienter ved Mestringshusene får tilbud om å delta på ettervernssamlinger to ganger i måneden etter fullført behandling.

Slik foregår behandlingen på Mestringshusene i Bolkesjø

Kontakt oss i Mestringshusene

Har du flere spørsmål om dine pasientrettigheter eller hva Mestringshusene kan tilby? Kontakt oss for mer informasjon. Vi svarer gjerne på dine spørsmål.

Du kan nå oss på telefon 35 01 95 00, via e-post, på vår Facebook-side eller vårt kontaktskjema.

Husk at du hele tiden kan holde deg oppdatert på ventetiden ved vårt behandlingssted på Bolkesjø. Du finner oppdatert informasjon på Helsenorge.no.