Mestringshusene behandler mennesker som er avhengige av alkohol og andre rusmidler, både legale og illegale. Vår behandling er basert på et holistisk menneskesyn. Det innebærer at vi ser hele mennesket, ikke bare sykdommen og konsekvensene. Vi tenker at det som har påvirket oss på et livsområde, påvirker hele oss. Våre pasienter er mye mer enn sykdommene og handlingene sine. På Mestringshusene har vi en grunnleggende respekt for alle mennesker og en tro på at endring er mulig for alle. Vi tror også at alle kan leve rus- og medikamentfrie liv med riktig hjelp og støtte. Mange av dem som jobber ved vårt behandlingssted på Bolkesjø har egenerfaring fra rusmiljøer og stor forståelse for hva du går gjennom.