Permisjon

Når våre pasienter har deltatt i primærbehandlingen i 12 uker, fortsetter behandlingen i tredje og siste fase. I denne fasen får pasienten fordypet behandling og mulighet til å tilrettelegge for å vende tilbake til hverdagen utenfor behandling. I denne delen av behandlingen har pasientene muligheten til å søke permisjon.

Mulighet til å forberede hverdagen

Det er viktig for oss å understreke at det ikke alltid er enkelt å vende tilbake til hverdagen etter fullført behandling. Sannsynligheten for tilbakefall kan reduseres dersom man sørger for at hverdagen er mer tilrettelagt når pasienten vender tilbake til den. Derfor er vi opptatt av å gi våre pasienter muligheten til å få på plass alle de viktige «løse trådene» før behandlingen hos oss avsluttes.

Les mer: Dette skjer etterpå

Hva er «løse tråder»?

Med «løse tråder» mener vi at pasienten fortrinnsvis skal ha en egen bolig å vende tilbake til. Boligen skal være et sted man har lyst til å bo i, gjerne i et annet miljø enn det man levde i før behandlingen. Dessuten bør pasientene ha noe å leve av, et arbeid, sosial bistand eller trygd. Det er også viktig med en praksisplass eller mulighet til å få en utdannelse. Den økonomiske situasjon må være håndterbar og det må legges en plan for dette. Og sist, men ikke minst, er det viktig å ha avklarte og sunne relasjoner. Alle disse faktorene bidrar til å redusere sjansen for tilbakefall.

Les mer: Rusavvenning med samtale- og gruppeterapi

Bruk permisjonen klokt

Vi tilbyr våre pasienter muligheten til å søke permisjon fra behandlingen for å ordne opp i uløste saker, slik at det å vende tilbake til hverdagen skal være en så god opplevelse som mulig. Det lønner seg å bruke permisjonen klokt og sørge for at så mye som mulig er på plass når behandlingen hos oss avsluttes.

Les mer: Hva skal til for å lykkes etter rusbehandling?

Kontakt oss

Har du ytterligere spørsmål til vårt behandlingstilbud? Ring oss på 35 01 95 00 for en hyggelig og uforpliktende prat så skal vi hjelpe deg så godt vi kan, eller kontakt oss her for mer informasjon.

Du kan hele tiden holde deg oppdatert på ventetiden hos oss via Helsenorge sine hjemmesider.