Rusavhengighet i familien

Det er uenighet blant forskere om det kan påvises en tydelig sammenheng mellom ruslidelser og arvelighet, men noen undersøkelser tyder på at dette kan være tilfelle.

Det som uansett er sikkert er at ruslidelser i en familie, om det er kun én person eller flere, er tungt og vanskelig å håndtere. Vi i Mestringshusene har lang erfaring med behandling av rusavhengighet, uansett hva som har forårsaket lidelsen.

Rus og arvelighet

Det er vanskelig å påpeke hva som kan være enten biologiske og arvelige predisposisjoner for ruslidelse, eller hva som er miljømessige påvirkninger. Arv og miljø er vanskelig å skille fra hverandre, selv om forskjellene ved første øyekast kan virke opplagte.

Rusavhengighet forekommer hyppigere hos mennesker som har foreldre eller andre nære relasjoner som har problemer med rus. Psykiske lidelser, som kan være arvelig, er også ofte med på å påvirke om en person sliter med avhengighet. Personer med psykiske lidelser kan ende opp med rusavhengighet som følge av et ønske om selvmedisinering.

Dette betyr ikke at ruslidelsen nødvendigvis skyldes arv. Det kan like gjerne bety at rusavhengigheten skyldes familiemiljøet, og at tilgangen og holdningen til rusmidler har forårsaket misbruket. På samme måte kan psykiske sykdommer være et resultat av miljøfaktorer, og ruslidelsen blir derfor en konsekvens av dette. 

Kan man være predisponert for rusavhengighet?

Det er alltid en vei ut av rusavhengighet

Uansett hvor rusavhengigheten kommer fra, er det viktig å huske på at ingen er forutbestemt til å være avhengig. En person er aldri fastlåst for alltid i en ruslidelse på grunn av biologi og arv, eller miljøet de har vært i og kommer fra.

Alle mennesker har potensialet og muligheten til å endre seg selv og vanene sine. En person trenger ikke definere seg selv ut fra det de tror er bestemte personlighetstrekk og arvelige disposisjoner.

Hos Mestringshusene tror vi på mennesket bak ruslidelsen. Alle pasienter har kapasiteten til å overvinne ruslidelsen sin, uansett om den skyldes arvelighet eller miljøet rundt dem. 

Har du eller noen du kjenner en ruslidelse? Les mer om hvordan du får hjelp her

Hvordan snakke om det som familie

Hvis du opplever rusavhengighet i familien, er det viktig å forsøke å håndtere det på en god og støttende måte. I stedet for å konfrontere en person med anklager om rusavhengighet og kritikk, kan du heller spørre dem om symptomene og konsekvensene av ruslidelsen. Hvorfor går det dårlig på skolen eller på jobben? Hvorfor er de lite til stede, eller likegyldige til ting de før var glad i? Spørsmål som kommer fra genuin omsorg og bekymring kan være mer hjelpsomt for å få en person til å åpne seg. 

Husk også på å være oppmerksom på hvordan du tilbyr deg å hjelpe en person med en ruslidelse. Noen ganger kan velmenende hjelp legge til rette for videre misbruk. Ikke ta på deg forpliktelsene deres, eller unnskyld misbruk av rus. Da kan det ta lengre tid før de selv klarer å innse hvordan avhengigheten påvirker livet deres.

Les mer om hvordan du kan snakke om avhengighet her

Mestringshusene kan hjelpe – kontakt oss i dag

Mestringshusene kan hjelpe deg og din familie dersom noen lider av en rusavhengighet. Vi svarer gjerne på dine spørsmål om rusavhengighet i familien. Mestringshusene kan tilby helhetlig og støttende behandling av ruslidelser, og er godkjente under HELFOs Fritt Behandlingsvalg for Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling (TSB) og samtidige rus- og psykiske lidelse (ROP).

Ta kontakt med oss via vårt kontaktskjema, eller ring oss på nummer +47 35 01 95 00.