Rusavvenning med samtale- og gruppeterapi

Veien til et rusfritt liv består av mye selvransakelse og ikke minst et ønske om å kvitte seg med rusproblemene for godt. Det er imidlertid viktig å huske på at du ikke trenger å gjennomgå denne prosessen alene. Hos Mestringshusene tilbyr vi en behandling hvor pasienten håndterer sin avhengighet i samvær og dialog med andre i lignende situasjoner, veiledet av fagpersoner

Effektiv behandling med god kommunikasjon

Når du kommer som pasient til oss på Bolkesjø i Notodden kommune, ser vi hele mennesket. Vi jobber ut ifra en innstilling om at enhver person kan bli rusfri og leve et meningsfylt og godt liv. Vår behandling er individuelt tilrettelagt for å oppnå varige resultater for hver enkelt pasient. Her spiller god kommunikasjon en meget viktig rolle.

Gjennom tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) begynner vi med å snakke om og reflektere rundt din avhengighet. Første steg er å innrømme overfor deg selv at du har et problem. Du må også akseptere og være villig til å ta imot vår hjelp. Vi vil også skape dialog for å kunne se hvilke konsekvenser din livsstil har medført for deg selv og andre, og hvordan du best kan ta ansvar for dine handlinger og dine fremtidige valg. Den beste måten å gjøre opp fortiden på er å fullføre behandlingsforløpet, følge anbefalingene og å sørge for at fortiden ikke gjentar seg i fremtiden.

Les mer om vårt behandlingsopplegg her.

Samhold gir styrke

For å hindre et behandlingsløp hvor pasienten føler seg isolert og alene, er gruppedynamikk en viktig del av vår behandling. Sammen skaper vi et miljø der avhengige kan hjelpe hverandre ved å dele lignende erfaringer. Det vil også holdes samtaler med psykologspesialist, psykolog og lege. I tillegg arrangeres det sosiale aktiviteter og alle måltider spises sammen.

I familieuka inviteres også pårørende og nær familie til å delta i dialog om rusavhengighet og hvordan det påvirker de nære relasjonene. De pårørende får veiledning og verktøy for å bedre håndtere livets hendelser, uavhengig av om den rusavhengige ruser seg eller ikke.  Her kan du lese mer om pårørende og våre familieuker.

Informasjon om hvordan du får behandlingsplass hos Mestringshusene finner du her.

Religion- og livssynsnøytral behandling

For ordens skyld er det viktig for oss å påpeke at Mestringshusene er en religion- og livssynsnøytral institusjon. 

Bedre forutsetning med selvhjelpsgrupper

Etter endt behandling inviteres pasientene til ettervernssamling hos oss to lørdager i måneden. Studier viser at sjansen for varig rusfrihet øker for personer som deltar i 12-trinnsbaserte selvhjelpsgrupper etter fullført behandling. Derfor oppfordrer vi alle pasienter til å delta på selvhjelpsmøter der de bor eller bosetter seg. 

Anonyme Alkoholikere (AA) og Anonyme Narkomane (NA) er egne selvstyrte grupper. De har ingen forbindelse med Mestringshusene eller andre behandlingssteder, og de finnes stort sett i alle byer og større tettsteder i Norge og verden forøvrig.

Kontakt oss

Har du ytterligere spørsmål om vårt behandlingstilbud? Ring oss på 35 01 95 00 eller kontakt oss via vår nettside for en hyggelig og uforpliktende prat.

Du kan hele tiden holde deg oppdatert på ventetiden hos oss på Helsenorge.no.