Sammenhengen mellom ruslidelse og fysisk sykdom

Etter langvarig rusavhengighet kan en person merke fysiske symptomer og konsekvenser av ruslidelsen. Avhengigheten kan resultere i fysisk sykdom, enten gjennom bivirkninger eller ved at den rusavhengige blir mer disponert for sykdom som følge av langvarig rusmisbruk.

I det fleste tilfeller er det heldigvis mulig å behandle sykdom som følge av rusmisbruk. Mestringshusene tilbyr behandling avhengighetslidelser knyttet til alkohol, medikamenter og illegale rusmidler. Vi behandler rusavhengighet med samtidige psykiatriske lidelser (ROP).

Vil du vite mer om vår døgnbehandling på Bolkesjø? Les mer om våre fasiliteter og vår behandling her.

Vanlige følgesykdommer

Når noen sliter med rusavhengighet, kan psykiske plager og sykdommer forårsakes av ulike ting. Noen ganger er det en direkte konsekvens av rusmidlene, mens andre ganger er det en følge av at den rusavhengige ikke kan ta vare på seg selv og kroppen sin. Det kan også være en kombinasjon av disse, siden rusbruken kan gjøre personer mer disponert for sykdom. 

Eksempler på sykdom ved ruslidelse

Personer som misbruker alkohol kan ofte være mer disponert for utvikling av leversykdommer, og i noen tilfeller kreft i fordøyelsesorganene. 

Hvis noen sliter med rusavhengighet som involverer sprøytebruk, er det større risiko for infeksjoner samt utvikling av sykdommer som kommer fra smitte gjennom blod. Dette kan for eksempel være hepatitt C-virus, HIV og smitte som gir leverbetennelse.

Alkoholbruk eller misbruk under svangerskap kan også forårsake langvarige fysiske skader og sykdommer hos fosteret. 

Hvis du tror at du selv eller noen nær deg er syk på grunn av misbruk av rusmidler, bør du kontakte fastlege eller annet helsepersonell for å få mer hjelp. Trenger du noen å snakke med, kan du kontakte oss i Mestringshusene. Vi kan gi deg veiledning og råd, og hjelpe deg å vurdere behovet for legehjelp eller behandling. 

Her kan du se en liste over vår kompetanse, og hva vi kan bistå med.

Be om hjelp i tide

Det viktigste du kan gjøre for deg selv som rusavhengig, eller som pårørende til en med ruslidelse, er å be om hjelp i tide. På denne måten minimerer du risikoen for langvarig sykdom og helseplager. Mestringshusene er godkjent under HELFO sin ordning Fritt Behandlingsvalg for Tverrfaglig Rusbehandling (TSB). Hvis du eller noen du kjenner har fått innvilget pasientrettighet på grunn av en ruslidelse, kan Mestringshusene tilby behandling. 

Hva menes egentlig med individuell behandlingsplan når det gjelder rehabilitering av ruslidelser? Les mer her. 

Helhetlig behandling hos Mestringshusene

Vil du vite mer om vårt tilbud for behandling av rusavhengighet? Kontakt oss her, eller ring oss i dag på nummer +47 35 01 95 00. Vi kan hjelpe deg, enten du selv eller noen du kjenner er i en vanskelig situasjon.