Slik får du hjelp

Sliter du med å kontrollere inntaket av alkohol eller andre legale eller illegale rusmidler? Da har du kanskje, eller er i ferd med å utvikle, en ruslidelse. Det kan være mange grunner til at man utvikler dette og i noen tilfeller henger avhengighet, skadelig bruk og misbruk sammen med andre psykiske eller fysiske sykdommer. Uansett hva årsaken til din ruslidelse er, så kan du søke hjelp hos Mestringshusene.

Tverrfaglig kompetanse

Mestringshusene er godkjent for tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer (TSB) og behandling av samtidige rus og psykiske lidelser (ROP). Vi har med dette solid tverrfalige kompetanse og god erfaring med å behandle ruslidelser. Flere av våre fagpersoner har egenerfaring med rusmidler noe som bidrar til at de kan møte deg med den forståelsen, respekten og verdigheten du fortjener og behøver.

Hvordan få behandling hos Mestringshusene?

Dersom du tror du har en ruslidelse og ønsker behandling for dette hos Mestringshusene, må du i første omgang ta kontakt med din fastlege. Du blir deretter henvist til en lokal helseenhet. Dette er Helseforetakets (HELFO) vurderingsenheter. Dersom du blir vurdert til å ha pasientrettigheter har du fritt behandlingsvalg og kan velge å bli behandlet hos Mestringshusene på Bolkesjø.

Her kan du lese mer om fritt behandlingsvalg og hvordan du går frem for å velge Mestringshusene som behandlingssted.

Kontakt oss

Har du flere spørsmål knyttet til hvordan du skal gå frem for å få hjelp? Ring oss på 35 01 95 00 for en hyggelig og uforpliktende prat så skal vi svare deg så godt vi kan, eller kontakt oss her for mer informasjon.

Du kan hele tiden holde deg oppdatert på ventetiden hos oss via Helsenorge.no sine hjemmesider.