Privat behandling

Privat betaling for behandling

Mestringshusene tilbyr privat behandling.
Fra 1.1.2023 fjernet regjeringen rusavhengiges rettighet til Fritt behandlingsvalg fra flere institusjoner, deriblant Mestringshusene Bolkesjø og Mestringshusene Tysnes. Konsekvensen av det innebærer at dersom pasienten ønsker behandling på ett av disse stedene, må det dekkes av pasienten selv, pårørende, forsikring eller andre velgjørere. Ta kontakt med oss på telefon 35019500, så får du informasjon om pris og prosedyre for å få behandling hos oss.

Tverrfaglig kompetanse

Mestringshusene tilbyr tverrfaglig  behandling av rusmiddelproblemer. Vi har med dette solid tverrfalige kompetanse og god erfaring med å behandle ruslidelser. Flere av våre fagpersoner har egenerfaring med rusmidler noe som bidrar til at de kan møte deg med den forståelsen, respekten og verdigheten du fortjener og behøver.

Hvordan få behandling hos Mestringshusene?

Dersom du tror du har en ruslidelse og ønsker behandling for dette hos Mestringshusene, må du i første omgang ta kontakt med din fastlege. Dessverre ble rettigheten Fritt behandlingsvalg fjernet fra alle institusjoner som hadde godkjenning av HELFO 1.1.2023, noe som betyr at du ikke lenger får dekket behandlingen hos Mestringshusene. Dersom du ønsker, og har mulighet til, å selv dekke kostnaden, kan du ta kontakt på telefon 35019500 for informasjon.

Kontakt oss

Har du flere spørsmål knyttet til hvordan du skal gå frem for å få hjelp? Ring oss på 35 01 95 00 for en hyggelig og uforpliktende prat så skal vi svare deg så godt vi kan, eller kontakt oss her for mer informasjon.