Slik foregår behandlingen

Når du får tilbud om behandling hos Mestringshusene på Bolkesjø begynner en omfattende endringsprosess. Vårt mål er å bidra til at du får de verktøyene du trenger for å leve et godt og rusfritt liv.

Fasilitetene på Mestringshusene på Bolkesjø

Vår døgnbehandlingsklinikk på Bolkesjø ligger i naturskjønne omgivelser, høyt og herlig, på Bolkesjø i Notodden kommune. Fasilitetene har god standard og er ikke preget av å være en institusjon ettersom lokalene tidligere var et hotell. Det vil si at alle våre pasienter får enerom med privat bad. Det er også organiserte mosjonsturer i nærområdet og ulike fellestreninger i aktivitetsrommet.

Les mer: Våre fasiliteter på Bolkesjø

Avrusning hos Mestringshusene

Når pasienter har fått tilbud om behandling hos Mestringshusene har mange behov for en avrusning- eller avgiftningsperiode. Dette foregår på en egen avdeling med døgnbemanning av kompetente fagteam med lege, psykolog og spesialsykepleiere. Vi tilbyr medisinsk avrusning for å lindre smerter og abstinenssymptomer. Hvor lenge en slik avrusningsperiode varer er svært individuelt og det kan ta alt fra noen få dager til uker. Når pasienten vurderes som klar overføres han eller hun til primærbehandling.

Les mer: Slik foregår avrusningen

Primærfasen

Primærfasen består av gruppeterapi, individuelle samtaler og oppgaver og varer fra 12-14 uker. Det er også i denne fasen av behandlingen vi tilbyr familieuke for pårørende.

Les mer: Primærfasen – fase to av behandlingen

Fordypningsfasen

Etter primærfasen går pasientene videre til fordypet behandling. Denne delen av behandlingen kaller vi for tredje fase. Her er det rom for at pasientene skal få bearbeidet smertefulle minner, skam, skyld, sorg og andre traumer som kan ha vært drivkrefter i misbruket.

Vi har et sterk og solid tverrfaglig team og er godkjent som tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer (TSB), samt samtidige rus og psykiske lidelser (ROP). I tillegg har vi mange fagpersoner med egenerfaring fra tilsvarende behandling. Dette oppleves av mange pasienter som en ekstra trygghet og støtte i en utfordrende prosess.

Les mer: Bearbeidelse av traumer i fordypningsfasen

Du får hjelp til å skape et liv på utsiden

Som en del av den fordypede behandlingen bistår vår sosionom pasientene med å få orden og struktur på en del av de utfordringene det ofte oppstår i forbindelse med det å komme ut etter endt rusbehandling. Det innebærer at man tar tak i saker som kan vanskeliggjøre prosessen med å vende tilbake til en rusfri hverdag, som for eksempel ubetalte regninger, gjeld, eventuelle inkassokrav, familierelasjoner og annet. Det samarbeides også aktivt med innleggende instanser og pasientens lokal NAV-kontakt i forbindelse med bolig, praksisplass, jobb og/eller utdannelse.

I denne fasen av behandlingen har pasientene mulighet til å søke permisjon for å reise hjem til familie og venner, og samtidig ta seg av disse sakene.

Les mer: Hva skal til for å lykkes etter rusbehandling?

Ettervern

Etter endt behandling får våre pasienter tilbud om ettervern. Da kommer utskrevne pasienter til vårt behandlingssted på Bolkesjø to ganger hver måned. Selve ettervernssamlingen foregår lørdag ettermiddag, men noen av ettervernsdeltagerne velger å komme allerede fredag og bli et døgn for å delta på hyggelige måltider, det populære lysmøtet og det sosiale i samvær med nye deltagere og gamle kjente.

Utover dette anbefales alle våre pasienter å delta på selvhjelpsgrupper for Anonyme Alkoholikere (AA) og Anonyme Narkomane (NA). Slike selvhjelpsgrupper finnes over hele verden og i de fleste byer og større tettsteder i Norge.

Les mer: Ettervern hos Mestringshusene på Bolkesjø

Kontakt oss

Har du flere spørsmål om vårt behandlingstilbud? Ring oss på 35 01 95 00 for en hyggelig og uforpliktende prat eller kontakt oss her for mer informasjon.

Du kan hele tiden holde deg oppdatert på ventetiden hos oss via Helsenorge sine hjemmesider.