Slik påvirker alkohol kroppen

Alkohol virker inn på kroppen på flere måter, og kan gi både korttids- og langtidsvirkninger. Her kan du lese om hva alkohol gjør med kroppen og hvorfor det er viktig å søke hjelp når ditt forhold til alkohol har blitt problematisk og kanskje en avhengighet.

Korttidsvirkninger av alkohol

Når vi drikker alkohol tar det ikke lang tid før det finner veien til blodet, og allerede ved en promille på rundt 0,5 kan man merke alkoholinntaket på kroppen. I første omgang er det reaksjonsmønster, motorikk og dømmekraft som påvirkes, og jo mer man drikker, jo mer påvirkes de sentrale delene av hjernen. Evnen til å ta rasjonelle beslutninger vil svekkes, det blir vanskeligere å snakke tydelig og balansen vil bli dårligere. Man blir også mer impulsiv og villig til å ta risiko, og kan få problemer med korttidshukommelsen.

Alkohol kan også påvirke humør og sinnsstemning, men hvordan man påvirkes kan være veldig individuelt. Noen blir glade, mer oppstemte og får mer energi. Andre blir emosjonelle og har lettere for å snakke om følelser eller gråte. Det er også noen som opplever økt aggresjon, og som i større grad starter krangler eller opphetede diskusjoner når de er påvirket av alkohol. I verste fall kan man også få en lavere terskel for å ty til fysisk vold.

Blir promillen svært høy kan det medføre pustevansker, nedsatt bevissthet eller risiko for å bli bevisstløs. Når promillen er over 3 vil det være en økt risiko for død. Denne risikoen blir enda større dersom alkohol blandes med beroligende legemidler, sovemidler, smertestillende legemidler eller andre medikamenter.

Les mer om sykdom som følge av langvarig ruslidelse

Langtidsvirkninger av alkohol

Når alkoholinntaket er høyt over lengre tid, utgjør dette en potensiell fare for kroppen. Langvarig alkoholmisbruk øker risikoen for å utvikle ulike plager og sykdommer. Hjernen, nervesystemet og leveren er spesielt utsatt.

Eksempler konsekvenser av langvarig alkoholmisbruk:

  • høyt blodtrykk
  • økt infeksjonsrisiko
  • blødninger
  • hjerneslag
  • enkelte former for kreft
  • psykiske reaksjoner som depresjon eller angstlidelser

Personer som drikker mye og ofte er også gjerne mer utsatt for å havne i ulykker.

En annen konsekvens av et høyt langvarig alkoholinntak, er at toleransen for alkohol øker. Det vil si at man må drikke stadig mer for å oppnå samme effekt, eller ikke føler seg like beruset som tidligere selv om promillen er like høy.

Vi har kompetanse med tverrfaglighet spesialisert rusbehandling (TSB). Les mer om dette her 

Når alkoholinntaket blir problematisk

For de fleste er det helt normalt å nyte alkohol med jevne mellomrom i hyggelig lag. Dersom alkoholinntaket utvikler seg til å bli ukontrollert eller skadelig, kan det derimot være snakk om en avhengighetslidelse. Tegn på alkoholisme er når alkoholbruk får konsekvenser for den som drikker, eller andre, og at man har vanskeligheter med å stoppe når man først har begynt å drikke. En alkoholiker bruker mye tid på å skaffe og innta alkohol, samt på å skjule eget inntak for menneskene rundt seg.

Det er en myte at en alkoholavhengig drikker hver eneste dag. Mange avhengige drikker når de har anledning, men tar piller eller andre rusmidler når de er på jobb eller skal gjennomføre andre ting hvor alkoholpåvirkning er uakseptabelt. Etter hvert tar ofte alkoholen over en stadig større del av livet, og det blir vanskelig å ivareta normale relasjoner, funksjoner og aktiviteter. En alkoholiker kan leve lenge med sitt misbruk før konsekvensene blir så store at alkoholikeren selv vil ha hjelp.

Her kan du lese mer om hva som kjennetegner alkoholisme

Alkoholmisbruk blir ofte bagatellisert

Utfordringen med alkoholisme er at det kan være vanskelig å vurdere hvorvidt noen nær deg er alkoholavhengig, selv om det er åpenbart at det er et problematisk forhold til alkohol. Alkohol er et rusmiddel det generelt er stor aksept for. Derfor er det vanligere at de pårørende bagatelliserer en alkoholavhengighet sammenlignet med bruk av andre rusmidler. Dermed får gjerne alkoholismen pågå lenge før personen selv beslutter eller påvirkes til å søke hjelp.

Symptomer på ruslidelser kan være vanskelig å kjenne igjen for ufaglærte. Les mer om dette her

Et overdrevent alkoholinntak må tas på alvor

Fordi et langvarig alkoholmisbruk kan få alvorlige konsekvenser, er det viktig at det tas på alvor. Dersom du selv eller noen du kjenner har et problematisk forhold til alkohol, kan du få behandling hos oss på våre avdelinger på Tysnes og Bolkesjø. Vi tilbyr tverrfaglig behandling av avhengighetslidelser, i trygge og komfortable omgivelser.

Ta kontakt med oss for mer informasjon om vårt behandlingstilbud