Søk hjelp tidlig!

Langvarig rusmisbruk kan føre til både kroniske og akutte plager. Jo tidligere man kommer gang med behandling for ruslidelse, desto bedre er det for både helsen og andre deler av livet. Hos Mestringshusene vet vi at det viktigste man kan gjøre for å bli rusfri er å sette i gang. Det første steget kan være tungt, men det er aldri for sent å bli rusfri. 

Konsekvenser ved langvarig rusmisbruk

«Alle kommer for sent til behandling. Det gjelder bare å komme så tidlig som mulig for sent.» Olaf Olsvik

Man kan aldri komme for tidlig til behandling for sin ruslidelse. Det betyr likevel ikke at situasjonen er håpløs om du har misbrukt lenge. Det viktigste er å komme i gang, uansett hvor du er i livet og uansett hvor tidlig eller sent det er. Rusmisbruk har i seg selv mange konsekvenser for alle aspekter av livet, og jo lengre misbruket vedvarer, jo verre kan konsekvensene bli.

Les mer om sykdom som følge av langvarig ruslidelse

Helserisikoer ved langvarig rusmisbruk

Helseskadene som kan oppstå etter langvarig misbruk av narkotiske stoffer eller alkohol, kan være psykiske lidelser, overdoser, somatiske sykdommer, smittsomme sykdommer, akutte skader og ulykker.

Disse plagene og lidelsene kan oppstå av forskjellige grunner, og utarte seg ulikt. I verste fall kan langvarig misbruk føre til dødsfall. At man utvikler psykiske lidelser, eller forverrer eksisterende tilstander, er heller ikke uvanlig. Rusmisbruk påvirker hvordan hjernen fungerer, og jo lengre den eksponeres for rusmidler desto verre kan de psykiske lidelsene bli.

Somatiske sykdommer kan være ulike smertetilstander, alvorlige infeksjoner, lever eller nyreskader eller hjerte-, lunge- og karsykdommer. Rusmidler kan forverre eller forårsake helseplager som dette. Risikoen for smittsomme sykdommer øker også ved langvarig rusmisbruk, på grunn av smittefare ved injisering. Til sist kan også rusmisbruk resultere i helserisikoer som skader, enten fra ulykker eller vold. Dette skyldes den økte risikoen for farlige og usikre situasjoner som oppstår når man er påvirket av rusmidler. Disse kan oppstå i trafikken, i konfrontasjoner eller ved skader påført av den avhengige selv.

Her kan du lese mer om konsekvenser ved ruslidelser

Andre uforutsette konsekvenser ved langvarig rusmisbruk

I tillegg til at rusmisbruk utgjør en stor risiko for liv og helse, berører det også andre deler av livet til en som er avhengig. Det kan for eksempel føre til økonomiske problemer for den det gjelder, som videre kan eskalere ut i andre vanskelige situasjoner. For noen kan dette føre til problemer i sosiale relasjoner eller at de utfører kriminelle handlinger. Rusmisbruk kan bli en stor belastning for pårørende, og på sikt føre til at de nærmeste også opplever helsemessige eller sosiale konsekvenser av ruslidelsen. 

Mestringshusene ser på ruslidelser som en familiesykdom. Les mer om rusavhengighet i familien her

Det er aldri for sent å komme i gang med behandling!

Vi i Mestringshusene har tro på at hver eneste person som er berørt av ruslidelser har potensial til å bli friske. Hos oss blir pasienter møtt med verdighet og respekt. Mestringshusene tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og samtidig ruslidelser og psykiske lidelser (ROP). 

Ta kontakt med oss i dag slik at vi kan hjelpe deg, uansett hvilken situasjon du er i!