Soning i institusjon

I henhold til straffegjennomføringsloven paragraf 12 kan man i særskilte tilfeller dømmes til å sone hele eller deler av en fengselsstraff i institusjon. Dette gjelder for eksempel rusavhengige som har gjort straffbare handlinger og samtidig har problemer knyttet til rusmiddelbruk. Som godkjent for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og behandling av samtidige rus og psykiske lidelser (ROP) kan en slik soning i institusjon gjennomføres hos oss.

Les mer: Slik foregår behandlingen

Paragraf-12-soning

Soning i institusjon, også kalt et §12-opphold eller en §12-soning, er en ubetinget straff. Det vil si at det ikke er valgfritt for pasienten å delta i behandlingen dersom de får innvilget §12-soning. Det er som å være i et åpent fengsel med strenge retningslinjer og som også inkluderer behandling av avhengighetssykdommen.

Les mer: Straff i institusjon (kriminalomsorgen.no)

Kontakt oss

Har du ytterligere spørsmål til vårt behandlingstilbud? Ring oss på 35 01 95 00 eller kontakt oss via vår hjemmeside for en hyggelig og uforpliktende prat.

Du kan hele tiden holde deg oppdatert på ventetiden hos oss via Helsenorge sine hjemmesider.