Sykdom som følge av langvarig ruslidelse

Etter langvarig rusavhengighet kan en person merke fysiske symptomer og konsekvenser av ruslidelsen. Avhengigheten kan resultere i fysisk sykdom, enten gjennom bivirkninger eller ved at den rusavhengige blir mer disponert for sykdom som følge av langvarig ruslidelse.

I det fleste tilfeller er det heldigvis mulig å behandle sykdom som følge av en ruslidelse. Mestringshusene tilbyr behandling avhengighetslidelser knyttet til alkohol, medikamenter og illegale rusmidler. Vi behandler rusavhengighet med samtidige psykiske lidelser (ROP).

Vil du vite mer om vår døgnbehandling på Bolkesjø? Her kan du lese mer om våre fasiliteter og vår behandling her

Vanlige følgesykdommer

Når noen sliter med rusavhengighet, kan psykiske plager og sykdommer forårsakes av ulike ting. Noen ganger er det en direkte konsekvens av rusmidlene, mens andre ganger er det en følge av at den rusavhengige ikke kan ta vare på seg selv og kroppen sin. Det kan også være en kombinasjon av disse, siden rusbruken kan gjøre personer mer disponert for sykdom.

Eksempler på sykdom ved ruslidelse

Personer som misbruker alkohol kan ofte være mer disponert for utvikling av leversykdommer, og i noen tilfeller kreft i fordøyelsesorganene. 

Ved rusavhengighet som involverer sprøytebruk er det større risiko for infeksjoner samt utvikling av sykdommer som kommer fra smitte gjennom blod. Dette kan for eksempel være hepatitt C-virus, HIV og smitte som gir leverbetennelse.

Alkoholbruk eller misbruk under svangerskap kan også forårsake langvarige fysiske skader og sykdommer hos fosteret.

Ta kontakt med Mestringshusene for råd og veiledning

Hvis du tror at du selv eller noen nær deg er syk på grunn av misbruk av rusmidler, bør du kontakte fastlege eller annet helsepersonell for å få mer hjelp. Trenger du noen å snakke med, kan du kontakte oss i Mestringshusene. Vi kan gi deg veiledning og råd, og hjelpe deg å vurdere behovet for legehjelp eller behandling. 

Les mer om vår kompetanse her

Be om hjelp i tide

Det viktigste du kan gjøre for deg selv som rusavhengig, eller som pårørende til en med ruslidelse, er å be om hjelp i tide. På denne måten minimerer du risikoen for langvarig sykdom og helseplager. Mestringshusene er godkjent under HELFO sin ordning Fritt Behandlingsvalg for Tverrfaglig Rusbehandling (TSB). Hvis du eller noen du kjenner har fått innvilget pasientrettighet på grunn av en ruslidelse, kan Mestringshusene tilby behandling. 

Visste du at du kan velge Mestringshusene som behandlingssted gjennom fritt behandlingsvalg?

Helhetlig behandling hos Mestringshusene

Vil du vite mer om vårt tilbud for behandling av rusavhengighet? Kontakt oss her, eller ring oss i dag på nummer +47 35 01 95 00. Vi kan hjelpe deg, enten du selv eller noen du kjenner er i en vanskelig situasjon.