Alle pasienter forblir i behandling og behandlingsforløpene følges som avtalt. Les våre forholdsregler her.

Det er ikke påvist smitte blant pasienter eller ansatte, og vi følger nøye opp alle pasienter og ansatte.

Ingen pasienter er utskrevet fra Mestringshusene Bolkesjø grunnet situasjonen med koronavisruset. Noen pasienter får forlenget sine opphold.

Vi tar fortsatt inn pasienter

Ved inntak av nye pasienter er vi særdeles nøye med å være trygge på at ingen har symptomer eller er smittet. Vi kan ikke på noen måte risikere smitte blant eksisterende pasienter og personale.

Det er utfordrende å manøvrere i disse tider. Derfor er vi glade og takknemlige for at vi har en tett og konstruktivt dialog med kommuneoverlegen, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og HELFO. Vi får gode råd og vi sjekker ut at de tiltakene vi vurderer er i tråd med anbefalingene som gis fra helsemyndighetene.

Våre forholdsregler

  • Alle besøkende må godkjennes av helseavdelingen og gjennomføres etter smittevernsreglene
  • Gjennomgang av smittevernregler før permisjoner og oppfølging ved tilbakekomst.
  • Streng kontroll og oppfølging av de som er på jobb
  • Strenge hygienetiltak
  • Nøye vurdering av inntak av nye pasienter
  • Familieuker gjennomføres etter smittevernreglene
  • Aktiv ledelse med tett tilstedeværelse døgnet rundt

Vi er stolte over våre medarbeidere som strekker seg langt for å ivareta alle våre pasienter på beste mulige måte og vi har faglige ledere som gjør kloke valg og sørger for å opprettholde god kontinuitet på vår virksomhet.

Ved spørsmål til Mestringshusene Tysnes

Dersom du har spørsmål er det bare å ta kontakt på telefon 3501 9500 eller mail post@mestringshusene.no.

Følg alle anbefalinger fra helsemyndighetene på www.fhi.no eller www.helsenorge.no.