Velg hvor du skal behandles

Visste du at du selv kan velge hvor du skal behandles? I Norge har vi ordningen fritt behandlingsvalg. Alle behandlingsinstitusjoner som er godkjente av HELFO inngår i denne ordningen.

Først går du til din fastlege som henviser deg til din lokale helseenhet, som oftest NAV eller distriktspsykiatrisk senter. De vurderer om du har pasientrettigheter, og dersom du får det kan du selv velge selv hvor du skal behandles for ditt rusproblem.

Offentlig eller privat institusjon?

Du står fritt til å velge behandlingsinstitusjon. Uavhengig av om du ønsker å behandles ved en offentlig eller en privat institusjon, dekkes oppholdet av statlige organer og er kostnadsfritt for deg som pasient.

Les mer: Hva kan jeg forvente av behandling hos Mestringshusene?

Ventetid på behandling

Det kan være litt ventetid for å få behandling hos Mestringshusene på Bolkesjø. Du kan hele tiden holde deg oppdatert på ventetiden hos oss via Helsenorge.no.

Fritt behandlingsvalg

Ordningen fritt behandlingsvalg gir deg rett til behandling ved den behandlingsinstitusjonen du selv ønsker.

Les mer: Fritt behandlingsvalg (helsenorge.no)

Høy og tverrfaglig kompetanse

Mestringshusene er godkjent som behandlingssted for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), samt rus og samtidige psykiske lidelser (ROP). Vårt team har høy faglig kompetanse og kan tilby en bred kompetanse og behandling tilpasset hver enkelt pasients individuelle behov. Vi har også erfaringskonsulenter med egenerfaring fra misbruk, avhengighet og medavhengighet.

Lese mer: Vår fagkompetanse og erfaring

Kontakt oss

Har du ytterligere spørsmål til vårt behandlingstilbud? Ring oss på 35 01 95 00 eller kontakt oss via vår hjemmeside for en hyggelig og uforpliktende prat.

Du kan hele tiden holde deg oppdatert på ventetiden hos oss via Helsenorge.no sine hjemmesider.