Vi behandler rusavhengighet og samtidige psykiske lidelser

Mestringshusenes grunnfilosofi er at hvert enkelt menneske kan bli fullstendig rusfri med riktig veiledning og støtte. I behandlingsløpet vårt er hovedmålet å gi pasienten de verktøyene hun eller han trenger for å leve et godt og rusfritt liv.

Mestringshusene stiller på lik linje med andre spesialbehandlinger i spesialisthelsetjenesten og er godkjente for tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer (TSB) og samtidig rusmisbruk og psykiske lidelser (ROP). Det betyr blant annet at vi hjelper pasienten med å ta tak i og bearbeide skam, skyld, sorg og andre traumer som kan ha vært drivkrefter i misbruket samt oppfølging av eksisterende psykiske lidelser.

Les mer: Sammenhengen mellom rus og psykiske lidelser

Rusfri steg for steg

Mestringshusenes behandlingsmetode bygger på tverrfaglighet og et holistisk menneskesyn og behandlingen foregår over ulike faser eller steg. Det starter med avrusningsperiode av individuell varighet først. Dette foregår på en egen avdeling, hvor dyktige fagteam med spesialsykepleiere, lege, psykolog og miljøarbeidere står for oppfølgingen.

Når pasienten vurderes som klar overføres han eller hun til fase to eller primærfasen. Opplegget i denne fasen er et strukturert program som vanligvis går over 12 uker, og inneholder blant annet gruppeterapi, individuelle samtaler og oppgaver. I denne fasen arrangeres også familieuken som en del av behandlingsforløpet.

Familieuke er en del av behandlingsforløpet. Her inviteres pasientens nærmeste pårørende til Mestringshusene for pårørendeveiledning og forsoning.

I fase tre, eller fordypningsfasen, jobbes det med dypere smertefulle minner og traumer. I tillegg hjelper sosionomen deg med å planlegge livet etter fullført behandling.

Ettervernet tilbys to ganger per måned etter fullført behandling.

Les mer: Pårørendebehandling og familieuke

Viktige grep for bedre psykisk helse

Etter primærfasen, vanligvis 12 uker, får pasientene som trenger det fordypet behandling. Det er særlig i denne tredje fasen at vi går dypere i utfordringer knyttet til psykiske lidelser og traumer. For mange kan dette være en særlig sårbar prosess. Derfor er vårt meget kompetente og solide tverrfaglige team til stede og bidrar med støtte hele veien.

Gjennom hele behandlingsforløpet bruker vi, i tillegg til vårt tverrfaglige team, erfaringskonsulenter som miljøarbeidere. Både miljøarbeidere og enkelte i vårt tverrfaglige team har egenerfaring som kommer godt til nytte og inngir ekstra trygghet for pasientene. Alle medarbeidere må ha minimum to års rusfri tid og gjennomført intern opplæring før de kan arbeide med pasienter.

Les mer: Kompetanse og erfaring

Behandling i trygge omgivelser

Mestringshusenes døgnbehandlingsklinikk er lokalisert på Bolkesjø i Notodden kommune. I høytliggende, naturskjønne omgivelser er mosjonsturer og uteaktiviteter en del av hverdagen.

Når det gjelder selve fasilitetene, får alle pasienter enerom med privat bad. Lokalene våre er trivelige og holder høy standard, da dette tidligere var et hotell.

Les mer: Våre fasiliteter på Bolkesjø

Hjelp til å leve et nytt liv

Å skulle gå fra et liv i rus til et liv uten avhengighet er en omfattende endringsprosess. I den fordypede behandlingen bistår derfor vår sosionom pasientene med å få planlagt og få oversikt over det som venter etter endt rusbehandling. Det kan være alt fra familierelasjoner, barnevernssaker, gjeldsordninger, soning av dommer, bolig, arbeidstrening, utdanning og ellers alt det som må være på plass for en god hverdag.

Når det gjelder bolig, praksisplass, jobb og/eller utdannelse føres det et tett samarbeid med innleggende instanser og pasientens lokale NAV-kontakt.

Utover dette får alle pasienter tilbud om ettervern. Ettervernssamlingene foregår på vårt behandlingssted på Bolkesjø to lørdager i måneden. I tillegg anbefaler vi alle våre pasienter å delta på selvhjelpsgrupper for Anonyme Alkoholikere (AA) og Anonyme Narkomane (NA).

Les mer: Ettervern hos Mestringshusene på Bolkesjø

Kontakt oss

Har du flere spørsmål om vårt behandlingstilbud? Ring oss på 35 01 95 00 for en hyggelig og uforpliktende prat eller kontakt oss her for mer informasjon om vårt behandlingstilbud.

Du kan hele tiden holde deg oppdatert på ventetiden hos oss via Helsenorge.no.