Flere av våre pasienter har en etablert kriminell livsstil, og for enkelte blir dette som en avhengighet eller besettelse. Nå har vi sertifisert terapeuter til å behandle denne pasientgruppen.

Kriminalitet som livsstil logo«Kriminalitet som livsstil» er et behandlingsprogram for denne pasientgruppen, og nå er noen av våre terapeuter sertifisert for å jobbe eksplisitt med dette, parallelt med det ordinære behandlingsprogrammet. 

Terapeutene gjennomgår både grunnkurs og påbygningskurs hos Stiftelsen Kriminalitet som livsstil (SKL) for å oppnå sertifisering. 

Hva menes med en kriminell livsstil? 

Programmet er utviklet for å hjelpe både de som allerede er kriminelle, men også de som er i ferd med å bli det. SKL definerer selv kriminell livsstil med følgende beskrivelse: 

Nesten alle mennesker begår lovbrudd under sin barndom eller ungdomstid. For noen blir problemet mer alvorlig, og de kan trenge hjelp for å ikke gå lenger. De som har vanskeligheter med å slutte til tross for alvorlige konsekvenser, har det som defineres som en kriminell livsstil. Det kan etterhvert bli like vanskelig å slutte med dette som å komme seg ut av alkoholisme eller rusmisbruk. 

Det som kjennetegner en kriminell livsstil er ansvarsløshet, en opplevelse av at man selv er utenfor, kriminelle tankemønstre og impulsive destruktive handlingsmønstre. 

Drivkraften bak kriminelle handlinger 

Det kan være mange ulike drivkrefter bak en kriminell livsstil. En grunnleggende drivkraft er redsel, en iboende frykt om at man ikke klarer livet uten alt det denne livsstilen gir, som tilhørighet, bekreftelse og status. Andre krefter kan være manglende selvkontroll, mangel på hemninger, følelsesmessig nummenhet og avstengte følelser. Følelser som skam, kontroll, makt, spenning og begjær er også vanlig.  

Mål for programmet 

Hos Mestringshusene har vi nå sertifiserte terapeuter som skal jobbe eksplisitt med denne pasientgruppen, parallelt med ordinær døgnbehandling hos oss. 

Målet er å påvirke holdninger rundt kriminalitet, og å gi pasientene innsikt i hvilke tankemønstre og drivkrefter som ligger bak den kriminelle livsstilen. Det gis opplæring i sosiale ferdigheter som skal til for å bryte med livsstilen, og hvordan man kan tilegne seg nye tankemønstre. 

Strenge krav til sertifiserte virksomheter og behandlere

Det stilles utdanningskrav til terapeutene som skal sertifiseres, for eksempel at de er utdannet sosionomer, psykologer, psykoterapeuter, familieterapeuter eller lignende. Brukererfaring kan også regnes inn, om man har vært rusfri og krimfri i minst tre år. Man må i tillegg også ha jobbet med klienter i gruppe i minst ett år. 

Alle virksomheter som sertifiserer seg for å tilby programmet til sine pasienter må ha en mentor hele det første året, for å kvalitetssikre behandlingen som gis. Man må også gjennomføre minst tre program over en toårsperiode for å ikke miste sin sertifisering, da må man gjennomgå kurset på nytt. 

Les mer om hvordan behandlingen på Mestringshusene foregår her, og husk at du alltid kan ringe oss på 35 01 95 00