Ettervern

Vi er svært opptatt av ettervern og ønsker å tilby våre pasienter et annerledes og velfungerende tilbud hvor målet er at overgangen til livet etter behandling blir enklere å gjennomføre. Ettervernet er et frivillig tilbud for våre pasienter.

Få mer orden på livet før du skrives ut

For at ettervernet skal fungere på best mulig måte er vi svært opptatt av arbeidet som gjøres i tredje fase av behandlingen. Her har vi et tett samarbeid med NAV og kommunen slik at pasientene kan få mulighet til å få en bolig som fungerer godt for dem, samt mulighet til praksisplass, jobb og/eller utdannelse. I tillegg bistår vår sosionom med å hjelpe til med diverse økonomiske utfordringer som ubetalte regninger og inkassosaker. Vi tror at sjansen er større for å lykkes, om alt ligger til rette for et velorganisert liv på utsiden.

Les mer: Hva skal til for å lykkes etter rusbehandling?

Ettervern i behandlingsgruppe

Hos oss foregår ettervern i grupper. I ettervernsgruppen kan tidligere pasienter dele av sine erfaringer ved å fortelle om hvordan deres situasjon er i dag, hva som fungerer godt for dem og hva som ikke fungerer. Her er intensjonen å dele erfaringer og ha en dialog med andre mennesker i samme eller liknende situasjon.

En annen form for ettervern er å delta i selvhjelpsgrupper som AA- eller NA-møter på pasientens hjemsted, noe vi sterkt anbefaler.

Les mer: Dette skjer etterpå

Helhetlig ettervern på Bolkesjø

Ettervernet på Bolkesjø foregår en gang hver måned, og alle utskrevne pasienter er velkommen hit til ettervernsamling. Selve ettervernet foregår på lørdag ettermiddag, men vi har også et tilbud om å bli et døgn for å delta på vårt populære lysmøte, måltider og sosialt samvær, dersom vi har kapasitet.

Hver fredag klokken 13.00 har vi ukeavslutning i storsalen. Dette er en høytidelig stund for alle beboere, pårørende, ansatte og tidligere pasienter. Her er det utskrivelser, overføringer av pasienter fra en avdeling til en annen og avslutning av familieuker. Når det er ettervern på huset, vil deltagerne også delta på seremonien og dele av sine erfaringer.

Les mer: Hvordan unngå tilbakefall?

Kontakt oss

Har du flere spørsmål om ettervern? Ring oss på 35 01 95 00 for en hyggelig og uforpliktende prat eller kontakt oss her for mer informasjon.

Du kan hele tiden holde deg oppdatert på ventetiden hos oss via Helsenorge sine hjemmesider. Mestringshusene inngår i fritt behandlingsvalg, som du kan lese mer om her.