For profesjonelle

Mestringshusene er godkjent av HELFO for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og samtidige rus- og psykiske lidelser (ROP). Ved vårt behandlingssted på Bolkesjø tilbyr vi medisinsk avrusning og døgnbehandling. Vi inngår i ordningen for fritt behandlingsvalg.

Bred, tverrfaglig kompetanse

Hos Mestringshusene har vi bred og tverrfaglig kompetanse. I vår stab har vi alt fra lege- og psykologspesialister, sykepleiere og spesialsykepleiere til helsefagarbeidere og familieterapeuter. I tillegg har vi erfaringskonsulenter, miljøarbeidere og medisinfaglig personell med egenerfaring, samt terapeuter med spesialkompetanse på kriminelle handlingsmønstre og sorgbearbeiding.

Les mer: Vår kompetanse

Medisinsk avrusning på skjermet avdeling

For de pasientene som har behov for det, tilbyr vi medisinsk avrusning. Dette utføres på skjermet avdeling og overvåkes av leger og spesialsykepleiere. Avrusningsperioden varierer fra pasient til pasient og er individuelt tilpasset. Når pasienten er klar for det, overføres han eller hun til primærbehandling.

Les mer: Avrusning hos Mestringshusene

Behandling hos Mestringshusene

Vår behandling bygger på en holistisk grunnfilosofi. Behandlingen er lagt opp i ulike faser. Fase en er avrusing hvor pasienten følges opp av lege og sykepleiere døgnet rundt. Det er sykepleier på våken nattevakt. Fase to er primærfasen hvor vi arbeider med den primære sykdommen i gruppeterapi, individuelle samtaler og utredning. Primærfasen varer vanligvis fra 12–14 uker før pasienten går videre i fase tre eller fordypet behandling. I denne fasen arbeider vi med de mest smertefulle minnene og konsekvensene, samt traumer som ofte er drivkreftene bak misbruket. Lengden på behandlingen kan variere fra pasient til pasient og vurderes fortløpende av vårt tverrfaglige team. 

Les mer: Behandlingen på Bolkesjø

Mot slutten av primærfasen arrangeres det familieuke hvor de nærmeste pårørende kommer til Bolkesjø for å få kunnskap og familieveiledning. Familieuken varer fra mandag til fredag.

Fordypet behandling

Etter primærfasen fortsetter pasienter med fordypningsfasen. I denne fasen arbeides det med smertefulle minner, skyld, skam, sorg og andre traumer som har påvirket misbruket.

Les mer: Bearbeidelser av traumer i fordypningsfasen

Tilbud om ettervern

Alle pasienter som fullfører sitt behandlingsprogram får tilbud om ettervern. Det organiseres på vårt behandlingssted på Bolkesjø annenhver lørdag. På ettervernssamlingene møtes tidligere pasienter til samtaleterapi. I forbindelse med ettervernet tilbys også et såkalt lysmøte, lunsj og sosialt samvær med nåværende pasienter, ansatte og pårørende.

Les mer: Ettervern hos Mestringshusene

Kontakt oss

Har du flere spørsmål til behandling hos Mestringshusene? Ring oss på 35 01 95 00 eller kontakt oss her for mer informasjon om vårt behandlingstilbud.

På nettsiden til helsenorge får du en oppdatert oversikt over ventetid på både avrusning og døgnbehandling.