For profesjonelle

Mestringshusene er godkjent av HELFO for tverrfalig spesialisert rusbehandling (TSB) og samtidige rus- og psykiske lidelser (ROP). Ved vårt behandlingssted på Bolkesjø tilbyr vi medisinsk avrusning og døgnbehandling. Vi inngår i ordningen for fritt behandlingsvalg.

Bred, tverrfaglig kompetanse

Hos Mestringshusene har vi bred og tverrfaglig kompetanse. I vår stab har vi alt fra lege- og psykologspesialister, sykepleiere og spesialsykepleiere til helsefagarbeidere og familieterapeuter. I tillegg har vi erfaringskonsulenter, miljøarbeidere og medisinfaglig personell med egenerfaring, samt terapeuter med spesialkompetanse på kriminelle handlingsmønstre og sorgbearbeiding.

Les mer om våre kompetanse her.

Medisinsk avrusning på skjermet avdeling

For de pasientene som har behov for det, tilbyr vi medisinsk avrusning. Dette utføres på skjermet avdeling og overvåkes av leger og spesialsykepleiere. Avrusningsperioden varierer fra pasient til pasient og er individuelt tilpasset. Når pasienten er klar for det, overføres han eller hun til primærbehandling.

Les mer om avrusning hos Mestringshusene her.

Behandling hos Mestringshusene

Vår behandling bygger på 12-trinnsmodellen og dennes grunnfilosofi. Primærbehandingen bygger på en behandlingsprogram over 12 uker etter eventuell avrusing, men lengden på behandlingen kan variere fra pasient til pasient. I primærbehandlingen gjennomgår pasienten et løp bestående av gruppeterapi, individuelle samtaler og oppgaver.

Les mer om behandlingen på Bolkesjø her.

Mot slutten av de tolv ukene arrangeres det familieuke hvor de nærmeste pårørende kommer til Bolkesjø for å få kunnskap og samtaleterapi. Familieuken varer fra mandag til fredag.

Her kan du lese mer om våre familieuker.

Fordypet behandling

Etter primærbehandling får pasienter med behov for fordypet behandling tilbud om dette. Her er det rom for at pasientene skal kunne bearbeide skyld, skam, sorg og andre traumer som har påvirket misbruket.

Tilbud om ettervern

Alle pasienter som fullfører sitt behandingsprogram får tilbud om ettervern. Det organiseres på vårt behandlingssted på Bolkesjø annenhver lørdag. På ettervernssamlingene møtes tidligere pasienter til samtaleterapi. I forbindelse med ettervernet tilbys også et såkalt lysmøte, lunsj og sosialt samvær med nåværende pasienter, ansatte og pårørende.

Les mer om ettervern hos Mestringshusene her.

Kontakt oss

Har du flere spørsmål til behandling hos Mestringshusene? Ring oss på 35 01 95 00 eller kontakt oss her for mer informasjon om vårt behandlingstilbud.

På nettsiden til helsenorge får du en oppdatert oversikt over ventetid på både avrusning og døgnbehandling.