Mestringshusene er godkjent av HELFO for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og samtidige rus- og psykiske lidelser (ROP). Ved vårt behandlingssted på Bolkesjø tilbyr vi medisinsk avrusning og døgnbehandling av pasienter med ruslidelser. Vårt mål er at alle som behandles hos oss skal bli i stand til å leve gode rus- og medikamentfrie liv. Vi inngår i ordningen for fritt behandlingsvalg. I vår stab har vi alt fra psykiater, lege- og psykologspesialister til sykepleiere, erfaringskonsulenter og terapeuter med spesialkompetanse på kriminelle handlingsmønstre.