Ruslidelser hos unge

Personer i sjiktet 18 til 25 år er ofte mer utsatte og sensitive for skader som følge av rusmisbruk enn eldre mennesker, fordi de enda er unge og hjernene fortsatt er under utvikling. Derfor er det desto viktigere med behandling og støtte for unge som trenger hjelp til å takle rusavhengighet.

Hva skjer når unge ruser seg

Hjernen er i utvikling helt fram til midten av 20-årene. Noe som betyr at handlinger man utfører og ting man opplever, kan ha større og mer langvarig effekt på hjernen når man er ung. Det setter noen ganger et større avtrykk, og kan påvirke hvordan man reagerer og opplever ting senere i livet.

Rusmidler frigjør dopamin i hjernen, som sendes til det som kalles belønningssenteret. Denne delen av hjernen utvikles tidlig. Dette er fordi belønningssenteret brukes til å motivere og engasjere unge mennesker til å lære og være sosial. 

Når ungdom ruser seg og får en positiv opplevelse på grunn av frigjort dopamin i belønningssenteret, kan det bli en viktig del av hvordan de oppfatter positive og gledelige situasjoner i andre deler av livet. Rusen blir vanskeligere å motstå, og kan bli synonymt med å ha det bra.

Konsekvensen av gjentatt rus hos unge mennesker kan være at det som gir oss glede og frigjør dopamin i hverdagen, til slutt ikke blir nok til å gi positive opplevelser. Naturlige, gledelige opplevelser vil ikke gi like mye stimuli, og man vil heller søke rusopplevelser som gir mer intense opplevelser. Langvarig bruk av rusmidler kan også forårsake både psykiske og fysiske plager, avhengig av rusmiddelet.

Hvorfor det er farligere for ungdom å ruse seg enn for voksne? (forskning.no)

Hvordan oppdage det

Når noen har et problem med rus, kan det ofte være vanskelig å oppdage det. Det er i mange tilfeller spesielt vanskelig med unge mennesker, fordi de gjennomgår store endringer i livet når det gjelder utdanning, jobb og sosialt. Plutselige forandringer i humør, personlighet og vennekrets kan noen ganger være tegn på et rusproblem, men det kan også være normale omstendigheter som er årsaken.

Det kan være lurt å følge med hvis du oppdager noen av disse tingene hos en ung person:

  • Dårlige prestasjoner på skole eller jobb
  • Fravær fra skole eller jobb
  • Likegyldighet til hygiene
  • Manglende interesse for hobbyer og aktiviteter
  • Unormale spise- og søvnvaner
  • Unormale og plutselige vektforandringer

Mange ganger er det ikke rus som har skyld i atferdsendringer som dette, og noen ganger kan det også være en indikator på andre problemer. Det er uansett viktig å stille opp for noen som ikke har det bra. Spør den unge personen, og vær støttende uansett hva som er problemet.

Les mer om symptomer på rusavhengighet her

Viktig å forebygge og behandle tidlig

Fordi unge menneskers hjerner ikke er ferdig utviklet, er de mer utsatt for å bli avhengige av rusopplevelser. Kontroll og regulering er evner som utvikles mye senere enn lystsenteret i hjernen.

Derfor er det vanskelig for en ung person å utøve selvkontroll. Det er ikke før hjernen er ferdig utviklet i 25-årsalderen at kontrollen er fullt på plass. Dermed er det viktig å fange opp unge menneskers rusproblemer tidlig, slik at man kan behandle og hjelpe dem raskt.

Mistenker du at noen du kjenner har en ruslidelse? Les om hvordan du går fram her

Vi hjelper deg i en vanskelig situasjon

Mestringshusene kan hjelpe deg og dine nærmeste hvis dere opplever problemer med rus. Vi behandler voksne mennesker fra 18 år og oppover ved våre fasiliteter på Bolkesjø. Ta kontakt med oss i dag, så hjelper vi deg. Du kan ringe oss på nummer +47 35 01 95 00, eller ta kontakt på vår e-post post@mestringshusene.no.