Underskriftskampanje: Ja til forsvarlig utfasing av fritt behandlingsvalg!

Med regjeringens forslag til hasteavvikling av fritt behandlingsvalg allerede fra 1. januar 2023, er det en stor risiko for at pasienters rett til å få nødvendig helsehjelp ikke oppfylles.

Over natten kommer flere hundre døgnplasser innen rus og psykatri til å forsvinne. Kort tid før ordningen skal avvikles foreligger det ingen konkrete planer for hvordan disse behandlingsplassene skal erstattes.

Vi i Mestringshusene mener at fokus nå må rettes mot å få en best mulig forsvarlig og forutsigbar avvikling av godkjenningsordningen under fritt behandlingsvalg (FBV) – som hensyntar både pasienter og pårørende, kommuner, leverandører, helseforetakene og samfunnet. Løsningen på dette innenfor tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser er at godkjenningsordningen utfases gradvis på følgende måte:

  • Det gis ikke nye godkjenninger som leverandører av fritt behandlingsvalg, og inngåtte avtaler fornyes ikke.
  • Godkjenning til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten bortfaller først når den enkelte leverandørs godkjenningsperiode utløper.
  • Det forventes at helseforetakene legger frem en klar plan for ivaretakelse av alle de pasienter som trenger behandling, når alle behandlingsplassene under ordningen fritt behandlingsvalg blir avviklet samtidig.

Mestringshusene oppfordrer regjeringen til ikke å la politiske prinsipper gå på bekostning av tilbudet til mennesker med ruslidelser. Hensynet til pasientene må bety mer enn det politiske ønsket om en hasteavvikling av ordningen!

Støtt forslaget vårt ved å ved å skrive under her:

Ja til forsvarlig utfasing av fritt behandlingsvalg! Mennesker med ruslidelser har rett på nødvendig helsehjelp

2,704 signaturer = 93% målet
0
2,900

Del dette innlegget med dine venner:

   

Nyeste signaturer
2,704 Elisabeth T. des 03, 2022
2,703 Gulleng M. des 01, 2022
2,702 Simen S. nov 30, 2022
2,701 Christina S. nov 28, 2022
2,700 Hege Renate J. nov 24, 2022
2,699 Hilde B. nov 21, 2022
2,698 Knut T T. nov 20, 2022
2,697 Ulf R. nov 18, 2022
2,696 Arne Runar J. nov 18, 2022
2,695 Knut V. nov 17, 2022

 

 

Mer om kampanjen

 

Mestringshusene er innforstått med at godkjenningsordningen under fritt behandlingsvalg på et tidspunkt kommer til å bli avviklet, men vi mener det er uforsvarlig å legge opp til en skarp avvikling av ordningen allerede fra førstkommende årsskifte. Med regjeringens forslag om avvikling allerede fra 1. januar 2023 er det en stor risiko for at pasienters rett til forsvarlig og nødvendig helsehjelp ikke kan oppfylles.

Det er etter vår mening unødvendig å avvikle ordningen med fritt behandlingsvalg med et så stort tempo. Alle institusjoner under ordningen har en godkjenning som utløper på ulike tidspunkt fram i tid. Ved å la godkjenningene løpe ut perioden vil de regionale helseforetakene ha tid til å sørge for tilstrekkelig kapasitet slik at hensynet til pasientene hensyntas. Det vil ikke være mulig om alle skal avvikles på samme dato, bare noen få måneder fram i tid.

Vi har snakket med både pasienter, pårørende og psykologieksperter, for å høre deres tanker om regjeringens forslag om utfasing og nedleggelse av behandlingstilbud fra 1. januar 2023.

– Hvis jeg ikke hadde fått dette tilbudet på Mestringshusene, så hadde jeg forkommet og dødd utenfor institusjon. Det var akkurat dette tilbudet jeg trengte for å bli bedre, sier Kristin, pasient på Mestringshusene i Tysnes.

Hør historien til Kristin her:

 

Kari Lossius er psykologspesialist og har arbeidet som psykolog i mer enn 30 år.

– Jeg er dypt skuffet over denne regjeringen og SV, som har en modell der de tenker at alt som skjer innenfor det offentlige er bra for pasientene våre. Vi vet at behandlingsresultatene i det offentlige ikke er bedre enn i det private eller ideelle, sier Lossius.

Se Lossius fortelle mer om konsekvensene:

Mestringshusene har sendt høringsinnspill til Helse- og omsorgsdepartementet i forbindelse med forslaget om avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg (FBV). Hele høringsinnspillet kan du lese her.

Mestringshusene er en ideell virksomhet som inngår i ordningen fritt behandlingsvalg. Vi tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) og også samtidig ruslidelser og psykiske lidelser (ROP). Siden oppstarten i 2018 har vi behandlet over 350 pasienter ved våre avdelinger på Bolkesjø og på Tysnes.

Les mer om Mestringshusene her.