Vår målgruppe

Mestringshusene behandler voksne over 18 år med rusmiddelproblemer.

Hos Mestringshusene behandler vi voksne med rusmiddelproblemer. Det vil si menn og kvinner over 18 år som har en avhengighetssykdom eller misbruker legale og illegale rusmidler, inkludert alkohol. All behandling hos Mestringshusene er livssynsnøytral og vi tar imot alle pasienter som kan nyttiggjøre seg vår behandling.

Tverrfaglig behandling hos Mestringshusene

Vi er godkjent av HELFO for tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer (TSB) og samtidig rusmisbruk og psykiske lidelser (ROP). Dette innebærer at vi er en tverrfalig behandlingsinstitusjon med kompetanse og fagpersonell som kan behandle lidelser knyttet til ruslidelser

Her kan du lese mer om hvordan behandlingen hos Mestringshusene foregår.

Høy standard på Bolkesjø

Vårt behandlingssted på Bolkesjø oppleves ikke som en institusjon. Vi holder til på det som tidligere var Gran Hotell Bolkesjø, hvilket betyr at vi kan tilby enerom med eget bad til alle våre pasienter. Vi har i tillegg gymsal og fantastisk beliggenhet i umiddelbar nærhet til naturen. Alle måltider serveres i det som tidligere var hotellets spisesal.

Våre behandlingssteder har universell utforming og er tilrettelagt for funksjonshemmede. Dersom du har andre fysiske utfordringer tar vi hensyn til dette og tilpasser behandlingen slik at den passer for deg. Det samme gjelder alle former for allergier.

Her kan du lese mer om vårt behandlingssted på Bolkesjø.

Kontakt oss

Har du ytterligere spørsmål til vårt behandlingstilbud? Ring oss på 35 01 95 00 for en hyggelig og uforpliktende prat eller kontakt oss via vår hjemmeside for mer informasjon.

Du kan hele tiden holde deg oppdatert på ventetiden hos oss via Helsenorge.no sine hjemmesider.