Blir dagene ødelagt av alkohol eller rus?
Vi vet hvordan du har det.

Identisk behandling hos Mestringshusene Tysnes

√ Mestringshusene er en ideell aktør

 

√ Tverrfaglig rusbehandling 

 

√ Vi behandler avhengighet av alkohol, medikamenter og illegale rusmidler

 

√ Mestringshusene tilbyr avrusing og

tverrfaglig rusbehandling med samtidige psykiatriske lidelser i døgnbehandling

 

 

Personvern og cookies