Blir dagene ødelagt av alkohol eller rus?
Vi vet hvordan du har det

Ledige plasser hos Mestringshusene Tysnes

Noen ganger kan etterspørselen her på Mestringshusene Bolkesjø være stor, og derfor blir også ventetiden lang. Mestringshusene har også en avdeling på Tysnes i Vestland fylke med nøyaktig tilsvarende behandling, og der er det ledig plass allerede fra mandag 11. januar. Les mer om Mestringshusene Tysnes her.

Behandling hos Mestringshusene

√ Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) med 12-trinnsinnretning.

 

√ Vi behandler avhengighet av alkohol, medikamenter og illegale rusmidler. 

 

√ Godkjent av HELFO for Fritt Behandlingsvalg for TSB avrusing, døgnbehandling

samt rus og psykiatriske lidelser (ROP).

 

 

Personvern og cookies