Blir dagene ødelagt av alkohol eller rus?
Vi vet hvordan du har det.

Identisk behandling hos Mestringshusene Tysnes

Besøk også Mestringshusene Tysnes.
Identisk behandling, også godkjent av HELFO for fritt behandlingsvalg.
Les mer om Mestringshusene Tysnes her.

Behandling hos Mestringshusene

√ Mestringshusene er en ideell aktør

 

√ Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

 

√ Vi behandler avhengighet av alkohol, medikamenter og illegale rusmidler

 

√ Godkjent av HELFO for Fritt Behandlingsvalg for TSB avrusing, døgnbehandling

samt rus og psykiatriske lidelser (ROP)

 

 

Høringsinnspill

Mestringshusene har sendt høringsinnspill til Helse- og omsorgsdepartementet i forbindelse med forslaget om avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg (FBV).

Personvern og cookies