Mestringshusene

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) med 12-trinnsinnretning.

 

Vi behandler avhengighet av alkohol, medikamenter og illegale rusmidler. 

 

Godkjent av HELFO for Fritt Behandlingsvalg for TSB avrusing, døgnbehandling

samt rus og psykiatriske lidelser (ROP).

Følg oss på:

Personvern og cookies