Blir dagene ødelagt av alkohol eller rus?
Vi vet hvordan du har det

Vår koronahåndtering

Alle pasienter forblir i behandling og behandlingsforløpene følges som avtalt. Vi tar fortsatt inn nye pasienter, og er særdeles nøye med å være trygge på at de ikke er smittebærere. Les mer her:

Behandling hos Mestringshusene

√ Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) med 12-trinnsinnretning.

 

√ Vi behandler avhengighet av alkohol, medikamenter og illegale rusmidler. 

 

√ Godkjent av HELFO for Fritt Behandlingsvalg for TSB avrusing, døgnbehandling

samt rus og psykiatriske lidelser (ROP).

 

 

Personvern og cookies