Blir dagene ødelagt av alkohol eller rus?
Vi vet hvordan du har det

Behandling hos Mestringshusene

√ Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) med 12-trinnsinnretning.

 

√ Vi behandler avhengighet av alkohol, medikamenter og illegale rusmidler. 

 

√ Godkjent av HELFO for Fritt Behandlingsvalg for TSB avrusing, døgnbehandling

samt rus og psykiatriske lidelser (ROP).

 

 

Personvern og cookies