Blir dagene ødelagt av alkohol eller rus?
Vi vet hvordan du har det.

Identisk behandling hos Mestringshusene Tysnes

Besøk også Mestringshusene Tysnes.
Identisk behandling, også godkjent av HELFO for fritt behandlingsvalg.
Les mer om Mestringshusene Tysnes her.

√ Mestringshusene er en ideell aktør

 

√ Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 

 

√ Vi behandler avhengighet av alkohol, medikamenter og illegale rusmidler

 

√ Godkjent av HELFO for fritt behandlingsvalg, TSB avrusing, døgnbehandling

samt rus og psykiatriske lidelser (ROP)

 

 

Ja til forsvarlig utfasing av fritt behandlingsvalg!

Med regjeringens forslag til hasteavvikling av fritt behandlingsvalg allerede fra 1. januar 2023, er det en stor risiko for at pasienters rett til å få nødvendig helsehjelp ikke oppfylles.

Vis din støtte ved å signere oppropet vårt!

 

Personvern og cookies